Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Could fungi be Dr. Jekyll and Mr. Hyde in the plastic litter problem?

Alternativ tittel: Kan muggsopp være både Dr. Jekyll og Mr. Hyde i plastavfallsproblemet?

Tildelt: kr 11,4 mill.

Prosjektnummer:

336251

Prosjektperiode:

2023 - 2027

Geografi:

Fagområder:

Samarbeidsland:

Prosjektet «Jekyll & Hyde» tar for seg to utfordringer med potensielt alvorlige konsekvenser for miljø, dyre- og menneskehelse: Den økende mengden plastavfall i miljøet og spredningen av biocider og skadelige bakterie- og muggsopparter. Både den økende mengden plastavfall i miljøet og forekomsten av helseskadelige mikroorganismer er et velkjente problemer. Plast brukes i så å si alle deler av samfunnet og til tross for en økende grad av resirkulering har vi per dato ingen endelige løsninger for å bryte ned plastavfall. Et resultat av dette er en opphopning og spredning av plastavfall i naturen. Samtidig ser vi en stadig bekymring for forekomst av biocider i miljø og ulike matvarer, noe som sammen med skadelige mikroorganismer kan utgjøre en betydelig helserisiko for dyr og mennesker. Per dato mangler vi kunnskap om hvorvidt plastavfall i miljøet kan bidra som vektor i transporten av biocider og skadelige og farlige mikroorganismer. I Jekyll & Hyde prosjektet skal vi se på betydningen bakterier, muggsopp og plastavfall kan ha på hverandre. På den ene siden skal vi undersøke hvilken rolle plastavfall spiller i spredningen av skadelige mikroorganismer i miljøet, på den andre siden skal vi se på evnen til utvalgte muggsopparter til å bryte ned plastavfall, og dermed redusere forekomsten av plast i miljøet. I første steg i prosjektet vil det bli samlet inn plastavfall fra hele landet ved hjelp av folkeforskning. Plastprøvene skal analyseres for biocider, og bakterier og muggsopp på plasten skal identifiseres. Dette vil gi oss en oversikt over omfanget av utfordringene knyttet til spredning av biocider og mikroorganismer og vil vi velge ut noen muggarter som skal testes for deres evne til å bryte ned plast. Målet med prosjektet er å gi oss en bedre forståelse for utfordringene knyttet til spredning av plastavfall i miljøet, samt å benytte egenskapene til utvalgte muggsopp for å redusere plastproblemet.

Plastic litter is not only a problem by itself, but can carry microorganisms and substances that can be harmful to health and the natural environment. Some fungal species are efficient plastic decomposers [1, 2] and here we will elucidate if plastic litter can be a vector for biocides and harmful microorganisms (Mr. Hyde), and at the same time explore if fungi that sorb to plastic can be used as biodegraders of plastic waste (Dr. Jekyll). Based on a citizen science project, we want to collect plastic litter from various biotopes all over Norway, including agriculture, in order to 1) analyse levels of biocides on the plastic litter samples and 2) map the bacterial and fungal microbiota. Based on these results, we will select fungal taxa for lab scale plastic degradation experiments. This project will gain new knowledge that can contribute to • Increased understanding if and how plastic waste can be a vector for biocides and beneficial and harmful microorganisms and how this may have effect at the ecosystem level • increased understanding of the overall impact on current levels of biocides and the microbiome of plastics used in agriculture for the environment and microbial biodiversity, and propose measures to reduce this impact • future solutions for an effective eco-friendly management practice for plastic litter • propose measures and strategies to help to prevent the spread of and exposure to substances that are harmful to the environment Our methodological approach on examining both beneficial and harmful microorganisms in order to shed light on both environmental problems and innovative solutions to the problem has not been applied previously. Our ambition is that our novel approach to the plastic waste problem creates science, changes people and brings new technology beneficial for a cleaner environment.

Budsjettformål:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling