Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Agricultural mitigation measures and the value of water quality improvements

Alternativ tittel: Tiltak i landbruket og verdien av forbedret vannkvalitet

Tildelt: kr 14,9 mill.

Tilgang på rent vann er en nødvendighet for alle levende organismer, og uten vann er det heller ikke mulig å produsere mat. I Norge er landbruket en av de største kildene til forurensing til vann. Dette prosjektet har til hensikt å finne egnede tiltak som landbruket kan utføre for å redusere forurensing av vassdrag. Dette skal være tiltak som tar hensyn til befolkningens behov for drikkevann og vann til rekreasjonsformål, landbruksproduksjon, konsekvenser for økosystemer og total samfunnsøkonomi. For å finne total nytte og kostnader for samfunnet kreves en tverrfaglig tilnærming. Det skal utføres analyser basert på hydrologi, plantefag, jordfag, økologi, samfunnsgeografi, landbruksøkonomi og samfunnsøkonomi. Prosjektet skal klassifisere tilstanden til ulike økosystemer. Videre skal det foreslås hvilke tiltak i landbruket som er mest fordelaktige for samfunnet når det gjelder matproduksjon, rent vann og andre økosystemtjenester. Vi skal evaluere konflikter og synergier av landbruksproduksjon, vannforurensing, klimautslipp og økosystemer når det beregnes total verdi for samfunnet. Det skal også identifiseres «vinnere» og «tapere» ved ulike tiltak for dermed å gi relevant informasjon til bønder, politikere, byråkrater og andre interessenter, slik at det kan tas beslutninger som er best for hele samfunnet.

Water is essential for life. Producing of food is also impossible without water. Due to its mobility, however, water can transport pollution far from its origin, changing the landscape and the ecosystems on the way. Agriculture is one of the main sources of water pollution in Norway, and an important contributor to GHG emissions. In food production, manure and fertilizer are used as inputs. If policymakers and planners are to design cost-effective measures to prevent pollution from agricultural production, they need to know the status of the ecosystems in focus, and the drivers and pressure that lead to GHG emissions and bad water quality. Further they need to know the impact of the water quality on the health of humans and the ecosystems. In this project we will start looking at farmers behavior and their implementation of mitigation measures. Mitigation measures meant to improve water quality have additional effect on recreation, biodiversity, landscape and greenhouse gas emissions (GHG). All these effects are of benefit to society. The project aims at evaluating all effects of mitigation measures on water retention and water quality and, in a more intergraded way, their benefit for society. Furthermore, in the future, changes towards a greener economy and with climate change will influence these benefits for society and the project will evaluate the effect of different future climate and development scenarios.

Budsjettformål:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling