Tilbake til søkeresultatene

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Democratic innovations and responsive politicians

Alternativ tittel: Demokratiske innovasjoner og responsive politikere

Tildelt: kr 12,0 mill.

I dette prosjektet undersøker vi hva slags kontakt lokalpolitikerne har med innbyggerne, og hvilke typer av kontakt de foretrekker. Bakgrunnen er at det de senere årene er utviklet en rekke nye måter innbyggere kan delta på i lokalpolitikken - såkalte demokratiske innovasjoner. Å involvere innbyggere styrker den demokratiske beredskapen i befolkningen, men bidrar også til å legitimere det representative demokratiske systemet. De folkevalgte lokalpolitikerne bør være responsive overfor innbyggerne både før og etter valg, heter det, og gode løsninger på lokale problemer kan med fordel utvikles sammen med kunnskapsrike innbyggere som vet hvor skoen trykker. Forskningen viser imidlertid at lokalpolitikerne ikke alltid er like komfortable med de ulike formene for innbyggerdeltakelse som blir introdusert. Vi vet en del om årsakene til dette. Det vi så langt vet svært lite om, og som vi derfor skal undersøke i dette prosjektet, er imidlertid hva slags kontakt med innbyggerne lokalpolitikerne opplever å ha behov for i sitt virke og hvordan lokalpolitikernes behov ivaretas når nye arenaer for innbyggermedvirkning utvikles i kommunene. Vi tar utgangspunkt i behovet for å være lydhøre overfor innbyggerne, motta informasjon og synspunkter og gjøre seg nytte av den kunnskap innbyggerne innehar. Vi vil imidlertid tro at behovet for kontakt er tosidig, og at de folkevalgte som politiske ledere også ønsker å påvirke innbyggernes oppfatninger av lokale politiske saker og mulige løsninger. Med dette som utgangspunkt vil vi, i samarbeid med tre kommuner (Åfjord, Rana og Drammen) og Kommunesektorens organisasjon (KS), undersøke muligheten for å utvikle nye former for innbyggerdeltakelse som er formålstjenlig både for innbyggere og lokalpolitikere. De involverte forskerne kommer fra Norsk institutt for samfunnsforskning (ISF), Nord universitet, Aarhus universitet og Universitetet i Oslo - sistnevnte med ansvar for prosjektledelsen.

Local governments need to manage complex societal problems in areas such as climate change, demographic change and depopulation, and marginalisation. To provide effective and targeted policy responses to such problems, politicians need citizens’ inputs to understand citizens’ world views and problem perceptions, to ascertain citizens’ needs and preferences, to obtain factual knowledge and, not least, to assess support and resistance. In practice, politicians often fail to use the potential benefits of interactive arenas organised by local governments. The result is that relevant citizen-generated information does not always reach political decision makers, and problems remain ill-defined or even ignored. The DEMRE project will expand our knowledge of how local elected representatives can better contribute to manage complex, emerging problems by adopting innovative practices of citizen participation and engagement. Despite scholars’ and practitioners’ long-standing interests in designing new arenas to facilitate citizens’ political engagement, very little is known about politicians’ distinct needs in interactions with citizens and about how well various interactive arenas match these needs. The aim of the DEMRE project is to better understand how the design of interactive arenas affects their capacity to meet politicians’ needs, to measure local politicians’ responsiveness in terms of setting emerging problems on the agenda and to develop a normative theory on the democratic potential of accommodating politicians’ needs in citizen engagement. If the insights gained in this project are allowed to guide the design of interactive arenas, we believe that politicians will find such arenas more attractive, which, in turn, will result in polices that are better informed and adapted to address urgent local problems. Improved citizen-politician dialogue can also improve the legitimacy of local democratic institutions.

Budsjettformål:

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning