Tilbake til søkeresultatene

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

OPTINORFARM - Economic and Environmental Optimization of Norwegian Farms

Alternativ tittel: OPTINORFARM - Økonomisk og miljømessig optimering på norske gårdsbruk

Tildelt: kr 2,8 mill.

Kjøtt- og melkeprodukter opptar en essensiell plass i mange menneskers kosthold. Produksjonen av denne maten starter på storfegårder, der bønder må ta ulike beslutninger, for eksempel om hvordan landområdene skal brukes, hvor mange dyr som skal avles og hvordan storfeet skal mates. På den ene siden må disse beslutningene være kostnadseffektive for gårdsdriften slik at den kan være en levedyktig virksomhet for bøndene. På den andre siden må beslutningene også vurdere den miljømessige påvirkningen fra klimagasser som slippes ut ved gårdsdrift. Det kan være en utfordring for bøndene å ta hensyn til både de økonomiske og miljømessige kriteriene. Hovedmålet med dette prosjektet er å utvikle optimeringsmodeller og metoder for beslutningsstøtte til norske gårder, der både økonomiske og miljømessige kriterier blir vurdert. For å nå dette målet vil forskningsinstitusjoner og industriaktører kombinere teknisk ekspertise fra ulike fagområder (som matematisk modellering, dataprogrammering, husdyrkunnskap og landbruksøkonomi) med praktisk kunnskap fra hovedaktørene i kjøtt-, melke- og jordbrukssektorene. I dette samarbeidet vil vi aktivt bruke case-studier for å prøve ut optimiseringsmodellene og metodene på ekte gårder og involvere gårdsrådgivere og sluttbrukere. Alt i alt ønsker vi med dette prosjektet å utvide tilgangen til beslutningsstøtte for bønder i Norge og hjelpe dem med å møte miljømessige mål på en lønnsom måte, som igjen vil bidra til utviklingen av Norge som matprodusent.

Dairy and beef production are some of the most important activities in Norwegian agriculture. Securing production in a cost-efficient and sustainable manner is one of the main challenges of this industrial sector. Hence, for Norway to fulfil greenhouse gas emissions reduction goals while keeping the economic viability of farms, it is essential to develop tools to help farmers to utilize their resources efficiently. OPTINORFARM is a project that develops models and methods for cattle farm optimization, which simultaneously incorporate economic and environmental criteria into the decision making process of the farmers. The project addresses both conventional and organic farming systems, subject to the specific features of the Norwegian agriculture, such as the subsidy scheme for farmers in Norway. OPTINORFARM combines scientific expertise on Operations Research (the discipline that deals with the application of advanced analytical methods to help make better decisions), Farm Management & Bioeconomics, Animal Sciences & the Environment, with the practical knowledge of partners coming from the main stakeholders in the Norwegian dairy, beef and cattle feeding industry. This unique blending in a multidisciplinary team, will secure that the outcomes of this project are technically founded and closely adjusted to the real context of Norwegian farms. Moreover, the project proposes to implement the optimization models and methods into computational tools to form the basis of a decision support system framework for farmers, to help them improve profitability while reducing greenhouse gas emissions. It is remarkable that, despite all the initiatives to encourage environmentally friendly production in agriculture, the explicit incorporation of environmental objectives in optimization models is in its early stage. Thus, approaches to address the environmental objectives simultaneously with the economic objectives are urgently needed, and OPTINORFARM comes to bridge this gap.

Budsjettformål:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri