Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Vibrant Connection. Perpetuation and Transformation of Musical Cultural Heritage in Early Childhood Professions

Alternativ tittel: Levende kulturarv. Bevaring og fornyelse av immateriell kulturarv i møter mellom studenter, barn, barnehageansatte og sangappen TRALL

Tildelt: kr 10,0 mill.

Barnehagen er en viktig kulturarena for små barn som vokser opp i dagens flerkulturelle samfunn. I prosjektet Levende Kulturarv er vi særlig opptatt av hvordan musikk, i form av tradisjonelle og nye sanger, kan bidra til bevaring og fornying av immateriell kulturarv i barnehagen og i barnehagelærerutdanningen. Musikk og sang utgjør en vesentlig og iboende del av miljøet i barnehagen, og kan sees på som en del av barnehagens kulturarv og estetiske praksis. Musikalsk praksis er viktig og relevant for små barns liv. Kvaliteten på små barns hverdagsliv er nært knyttet til hvilke erfaringer og praksiser barn tar del i i barnehagen. Til tross for at mange har en forestilling om at norske barnehager bruker mye sang og musikk i hverdagen, så viser tidligere forskning at utvalget av sanger som synges er forholdsvis lite, samt at et variert musikkarbeid er avhengig av ildsjeler som drar arbeidet framover. Spørsmålet om hvordan teknologi kan bidra til å utvikle studenter og ansattes læring og arbeid med musikk og kulturarv, vil bli undersøkt i et aksjonsforskningsinspirert design. Prosjektet vil også gjennomføre en spørreundersøkelse som setter søkelys på hvordan et større utvalg barnehagelærerstudenter og ansatte i norske barnehager vurderer sin interesse og sitt engasjement for musikk og sang. Samlet sett skal prosjektet Levende Kulturarv skape en dypere forståelse av hvordan teknologi kan bidra til å påvirke deltagernes profesjonelle arbeid med musikk og kulturarv. Prosjektet vil også utforske immateriell kulturarvs betydning for barn som vokser opp i dagens flerkulturelle samfunn, kulturarvens betydning for profesjonsutøvere og studenters engasjement i barnehagens sang- og musikkpraksis, og teknologi som verktøy i arbeid med musikk. Forskningen skal utføres i tett samarbeid mellom institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet, barnehager fra Oslo kommune, Bydel Nordre Aker og barnehager fra Læringsverkstedet, den største private barnehagekjeden i Norge.

The quality of young children’s everyday lives is closely linked to formal and informal early childhood settings, as well as to the content of their experiences and practices. Music and singing form a substantial and inherent part of the content of early childhood settings and can be seen as part of the cultural heritage and aesthetic practices of kindergartens. As such, musical practices are important and relevant to the quality of young children’s lives. Vibrant Cultural Heritage aim to investigate whether technological tools in the form of a musical heritage application, TRALL, can serve as a pedagogical support for students and early years practitioners in developing quality aesthetic music practices in kindergartens. The question of how technology can affect diverse student learning and practitioners’ professional work with music and cultural heritage, will be investigated in an action-research inspired design in combination with a quantitative study addressing how early years practitioners and students assess their interest and engagement in music and singing. The research will be conducted in close collaboration between Early Childhood Teacher Education at Oslo Metropolitan University, Oslo Municipality District Nordre Aker and Læringsverkstedet, the largest private kindergarten chain in Norway. A methodological triangulation, consisting of quantitative studies combined with qualitative investigation and practice-oriented action research, will be applied to create a deeper understanding of how technology can contribute to and affect practitioners’ professional work with music and cultural heritage. The research will be conducted in close collaboration between Oslo Metropolitan University and students and staff in 24 kindergartens in eastern Norway.

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Finansieringskilder