Tilbake til søkeresultatene

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Collaboration Complexity in Nuclear Emergency Preparedness in the Maritime Arctic

Alternativ tittel: Samvirke kompleksitet i maritim atomberedskap i Arktis

Tildelt: kr 7,8 mill.

Utgangspunktet for prosjektet er økt maritim trafikk i Arktis, og den risikoen det vil medføre dersom uhellet skulle være ute, både for atomdrevne fartøy og fartøy som fører radioaktiv last. Offentlig frykt og angst forbundet med stråling og radioaktiv forurensning vil påvirke risikovurderinger og krisehåndteringer. Forskningsprosjektet «Collaboration Complexity in Nuclear Emergency Preparedness in the Maritime Arctic», ATOMEX, skal gjennomføres i samarbeid med finske Laurea University of Applied Sciences, og tyske Fraunhofer Center for Maritime Logistics and Services. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS NN) skal, som bidragsytere i samme prosjekt, være med på å utvikle kunnskap om samvirke i komplekse operasjoner. I ATOMEX skal vi planlegge og fasilitere samvirkeøvelser med mentorer fra DSA og HRS NN, og gjennomføre dem ved NORDLAB, Nord universitetets beredskapsledelse lab. Prosjektet skal forske på ulike øvingsmetoder, utvikling av samvirkekompetanse, delt risikoforståelse, og evalueringsmetoder. Aktører på tvers av organisasjoner og sektorer skal forske på samvirke for felles risikoforståelse og for å øke effektiviteten i koordinering dersom ulykken skulle være ute. I prosjektet skal vi også designe en algoritme-basert modell for å støtte beslutningstaking i komplekse operasjoner i arktiske farvann.

The increased maritime transportation, flow of goods and populations changes the risk picture in the Arctic. A recent sharp increase in nuclear-powered vessels and ships transporting spent nuclear fuel and radioactive materials adds new uncertainties into risk assessments and challenges of inter-sectoral collaboration complexity in case of response to maritime radiation emergencies in the Arctic. In the research project «Collaboration Complexity in Nuclear Emergency Preparedness in the Maritime Arctic», ATOMEX, we are establishing the international academic interdisciplinary partnership between universities of three countries - Nord University, Laurea University of Applied Sciences and Fraunhofer Center for Maritime Logistics & Services, supported by non-academic stakeholders — Norwegian Radiation and Nuclear Safety Authority and Joint Rescue Coordination Center Northern Norway. ATOMEX project builds shared knowledge on collaboration competences and risk evaluation within Arctic maritime nuclear preparedness and response operations. The project aims, through case analyses, to generate knowledge-based research on preparedness complexity in the Arctic a shared understanding of risk evaluation between communities, search and rescue and radiation safety authorities, and the maritime industry. The project focuses on exercise methods that can enhance collaboration competences to meet the challenges of emergency response complexity. The project also aims to design a new intelligent algorithm-based model to support decision making in Arctic waters, as well as interactive browser-based data visualization.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Temaer og emner

Demokrati, makt og styringGrunnforskningFNs BærekraftsmålMål 11 Bærekraftig byer og samfunnDigitalisering og bruk av IKTIKT forskningsområdeProgramvarer og tjenesterFNs BærekraftsmålMål 14 Liv under vannPortefølje Naturvitenskap og teknologiDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorLTP3 Demokrati, styring og forvaltningIKT forskningsområdeLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningFNs BærekraftsmålPortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapLTP3 Tillit og fellesskapMarinMarin forurensning inkl. miljøgifterPolitikk- og forvaltningsområderOffentlig administrasjon og forvaltningNaturmangfold og miljøMarin forurensning inkl. miljøgifterMarinInternasjonaliseringNaturmangfold og miljøAnvendt forskningLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktLTP3 Havteknologi og maritim innovasjonInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidLTP3 Hav og kystOrganisasjon og ledelseLTP3 IKT og digital transformasjonLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapMaritimSikkerhet til havsPolarLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierMaritimNordområdenePolarArktisPortefølje Klima- og polarforskningMaritimMaritim virksomhet i nordområdenePolitikk- og forvaltningsområderPortefølje Global utvikling og internasjonale relasjonerPortefølje Muliggjørende teknologierPortefølje Demokrati, styring og fornyelsePolitikk- og forvaltningsområderJustis og rettsvesenSamfunnssikkerhetPortefølje HavUtenriks og internasjonale relasjonerUtenriks NordområdeneUtenriks og internasjonale relasjoner