Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

PULSE - Promoting active school travel to improve mood and performance

Alternativ tittel: PULS - Aktiv skolereise

Tildelt: kr 10,3 mill.

Rundt 80 % av ungdom verden over oppfyller ikke Verdens helseorganisasjons (WHO) anbefalte aktivitetsnivå. Dette er uheldig fordi fysisk aktivitet er positivt for både fysisk og psykisk helse og kan også øke kognitive prestasjoner. For å kompensere for det lave aktivitetsnivået blant barn og unge har det vært forsøkt en rekke tiltak for å legge til rette for økt fysisk aktivitet i skolen. Ønsket om å få til mer fysisk aktivitet i skolen kolliderer derimot ofte med fokus på grunnleggende ferdigheter og teoretiske fag. Å stimulere til aktiv mobilitet (dvs. å gå eller sykle) til og fra skolen kan derfor være en fin måte å skape en mer aktiv hverdag og samtidig bidra til å styrke elevenes prestasjoner og velvære på skolen. PULSE er et tverrfaglig forskningsprosjekt som har to hovedformål: 1) Øke fysisk aktivitet blant ungdom gjennom aktiv reise 2) Undersøke rollen aktiv reise har for humør og skoleprestasjoner. Prosjektet benytter seg ny av en elektronisk reisedagbok app (Fotefar) som automatisk måler transportmodus, -rute og reisetider og gir mer presise målinger av elevenes reisemønster. For å stimulere aktiv reise utvikler vi to intervensjoner, en skolebasert og en spillbasert. For å fange opp endringer i humør og skoleprestasjoner og samtidig knytte dette til økt gåing og sykling vil vi videreutvikle eksisterende spørreundersøkelser slik at de blir sensitive nok til å fange opp endringer i humør og skoleprestasjon.

Through interdisciplinary collaboration, national and international researchers, content developers, school owners and teachers will work together to provide new insights. The project will develop two interventions to induce active travel among adolescences in lower secondary education. The interventions will be implemented in multiple schools. We will investigate the effectiveness of one of these interventions through randomized controlled trial. The other intervention will be a feasibility study of how to integrate the topic of transportation with the school’s interdisciplinary topics. Through econometric techniques we will provide important policy insights concerning school bus policies and the location of schools on choice of travel mode. Moreover, through quasi-experimental approaches the project will bring new knowledge and improve the understanding of the causal link between active travel and performance and mood, and thus active travel as a tool to promote the quality in lower secondary education.

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Finansieringskilder