Tilbake til søkeresultatene

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Expansion of Resources for CO2 Storage on the Horda Platform

Alternativ tittel: Utvidelse av lagringsressurer for CO2 på Hordaplattformen

Tildelt: kr 0

CCS er en raskt voksende industri som er klar til å gi et viktig bidrag til de globale klimamålene. Ulike karbonintensive sektorer, som prosessindustri og avfallshåndtering, søker i økende grad etter å transportere CO2-utslipp til Nordsjøen for deponering i underjordiske akviferer til havs. Northern Lights prosjektet på Hordaplattformen offshore Norge har en sentral rolle i Nord-Europas avkarboniseringsinnsats. Den bekreftede kapasiteten til den første lagringsformasjonen Aurora er imidlertid begrenset, og mange flere lagringsformasjoner vil måtte bygges ut i regionen for å møte den økende etterspørselen etter CO2-lagring. Operatører står overfor nye utfordringer med å utvikle en portefølje av områder som er intrikat sammenkoblet, både over bakken gjennom et felles distribusjonsnettverk og under bakken gjennom regionale akviferer. Nye risikoer dukker opp som for eksempel tap av lagringskapasitet og ringvirkninger av nedtrappende hydrokarbonproduksjon i regionen. Operatørene må planlegge strategier for hvordan man best kan utnytte de rike lagringsressursene på Hordaplattformen i møte med betydelig underjordisk og teknoøkonomisk usikkerhet. ExpReCCS støtter denne innsatsen gjennom nødvendige fremskritt innen digital teknologi for å håndtere sammenkoblingen av flere lagringsformasjoner over en bred region, og møte operatørenes behov for effektive simuleringsverktøy med god prediksjonskapasitet. Prosjektet retter seg mot et sett med simuleringsverktøy med åpen tilgang som operatører kan bruke til å vurdere de regionale konsekvensene av porteføljebasert lagring.

Budsjettformål:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering