Tilbake til søkeresultatene

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Expansion of Resources for CO2 Storage on the Horda Platform

Alternativ tittel: Utvidelse av lagringsressurer for CO2 på Hordaplattformen

Tildelt: kr 13,8 mill.

CCS er en raskt voksende industri som er klar til å gi et viktig bidrag til de globale klimamålene. Ulike karbonintensive sektorer, som prosessindustri og avfallshåndtering, søker i økende grad etter å transportere CO2-utslipp til Nordsjøen for deponering i underjordiske akviferer til havs. Northern Lights prosjektet på Hordaplattformen offshore Norge har en sentral rolle i Nord-Europas avkarboniseringsinnsats. Den bekreftede kapasiteten til den første lagringsformasjonen Aurora er imidlertid begrenset, og mange flere lagringsformasjoner vil måtte bygges ut i regionen for å møte den økende etterspørselen etter CO2-lagring. Operatører står overfor nye utfordringer med å utvikle en portefølje av områder som er intrikat sammenkoblet, både over bakken gjennom et felles distribusjonsnettverk og under bakken gjennom regionale akviferer. Nye risikoer dukker opp som for eksempel tap av lagringskapasitet og ringvirkninger av nedtrappende hydrokarbonproduksjon i regionen. Operatørene må planlegge strategier for hvordan man best kan utnytte de rike lagringsressursene på Hordaplattformen i møte med betydelig underjordisk og teknoøkonomisk usikkerhet. ExpReCCS støtter denne innsatsen gjennom nødvendige fremskritt innen digital teknologi for å håndtere sammenkoblingen av flere lagringsformasjoner over en bred region, og møte operatørenes behov for effektive simuleringsverktøy med god prediksjonskapasitet. Prosjektet retter seg mot et sett med simuleringsverktøy med åpen tilgang som operatører kan bruke til å vurdere de regionale konsekvensene av porteføljebasert lagring.

ExpReCCS targets needed improvements in digital technology to address the broad challenges of multi-site CO2 injection. Developments in digital workflows will support risk reduction activities for operators in site identification, capacity estimation, regional deployment scenarios, and large-scale pressure management strategies. Project results will be used to understand how to optimally develop the Horda Platform into a portfolio of interconnected storage reservoirs. WP1 will focus an open-access simulation concept that will provide a fast and reliable approach to coupling regional and site-scale simulations. WP2 will provide better decision support to operators by integrating models for socioeconomic uncertainty with regional storage simulation. WP3 will apply the new simulation tools to provide insight into optimal strategies for portfolio development and management on the Horda Platform. WP 4 will engage with user partners to gain the industrial experience and data needed to ensure the developed tools can be applied in a realistic setting. The ExpReCCS consortium will apply expertise in reservoir simulation, applied mathematics, geosciences and petrophysics to close gaps in regional storage assessment under uncertainty. ExpReCCS will educate a PhD student as part of an overall goal of increasing national competence in CCS. The project is committed to open and accessible science and will engage stakeholders to increase uptake of results beyond the project.

Budsjettformål:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering