Tilbake til søkeresultatene

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Moove–Preparing Norwegian livestock against new threats: implications of cattle movements for antimicrobial resistance and emerging diseases

Alternativ tittel: Kyr på farten: Storfeforflytningers betydning for antibiotikaresistens og sykdomsspredning.

Tildelt: kr 2,9 mill.

Hovedmålet i prosjektet Moo-ve er å øke kunnskapen om dyreforflytninger og antibiotikabruk i norsk storfeproduksjon. Prosjektet skal kartlegge betydningen av forflytninger for spredning av smittsomme sjukdommer og antibiotikaresistens, og bedre utnyttelsen av forflytningsdata i praktisk sykdomskontroll. Gjennom hele verdikjeden for norsk storfeproduksjon samles det inn store mengder data. Det er fortsatt et stort uutnyttet potensiale i utnyttelsen av disse dataene. I Moo-ve skal vi finne gode systemer for å dele og koble data fra ulike aktører i norsk storfenæring for best mulig utnyttelse. Til tross for at alle storfeforflytninger må rapporteres så er disse forflytningene og hvilke mulige konsekvenser dette har for spredning av dyresykdommer i liten grad dokumentert. I Moo-ve skal vi kartlegge og beskrive nettverket av norske storfeforflytninger over tid, utforske en mulig kobling til spredning av gener for antibiotika resistens, og bruke forflytningsdata til å simulere spredning av sykdom i storfepopulasjonen. Vi vil også utvikle en programvare for rask kartlegging av kontaktnettverket til en besetning i en utbruddssituasjon. Prosjektet vil styrke kunnskapsgrunnlaget som trengs for å begrense spredning av sykdommer vi har, og samtidig gjøre norsk storfenæring bedre forberedt på introduksjon av sykdommer vi i dag er forskånet for. En annen viktig datakilde i storfeproduksjonen, er data fra legemiddelrapporteringer. Til tross for at alle veterinærer er forpliktet til å rapportere antibiotikabruk til produksjonsdyr, er overvåkning av bruk i husdyrproduksjonen fortsatt i hovedsak basert på salgstall og ikke faktiske forskrivninger. I Moo-ve vil vi undersøke datakvalitet og forskrivningsmønstere for bedre forståelse av hvordan denne datakilden kan brukes i arbeidet mot fortsatt begrenset og riktig bruk, og pålitelig overvåkning.

The Norwegian cattle population is free of many infectious diseases and has a likely low occurrence of antimicrobial resistance. This favorable situation represents an important asset that must not be taken for granted. Due to changes in climate, travelling behavior and import of animal products, the risk of introduction of new diseases seems increasing. The covid-19 pandemic in humans has emphasized the value of mobility data and simulation models to inform mitigation activities. For cattle, the knowledge of livestock transports is essential when preparing for changes in the disease situation as it is an important route for spread of infection. Nevertheless, the characteristics of the Norwegian cattle trade network and its implications for disease spread remains unknown. We aim to provide detailed descriptions of contact patterns to inform control of present diseases and prepare for introductions of new diseases. A transmission model using real livestock movement data will be established, and a new software for contact tracing will be developed to support practical disease control. Surveillance of antibiotic use in terrestrial animals in Norway still relies on wholesale figures; lacking sufficient detail to enhance continued improvement of antimicrobial stewardship. As use is mandatory to report, detailed information exists and holds the potential for excellent surveillance of antibiotic use in the food chain. In the proposed project we will assess the quality and usability of prescription drug registry data and investigate antibiotic prescription patterns. The project is interdisciplinary, exploiting collaboration between the veterinary and computer-science environment. The dairy co-operative, TINE, and the Norwegian Cattle Health Services, Animalia, are partners in the project, and stakeholders will participate in planning, implementation, and communication. Targeted information will be disseminated to farmers, veterinarians, advisors and governmental bodies.

Budsjettformål:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Finansieringskilder