Tilbake til søkeresultatene

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

TastyStrawberry: Sustainable optimization of modern cultivation practice for taste improvement of Norwegian strawberries

Alternativ tittel: Bærekraftig optimalisering av vekstbetingelser for god smak i norske jordbær dyrket i substrat

Tildelt: kr 2,8 mill.

Jordbær er en viktig bærart med lange tradisjoner i Norge. De norske bærene har en høy status blant forbrukerne. Klimaet i Norge ligger til rette for dyrking av jordbær med god smak, men sesongen er kort og forbrukernes ønske om tilgang på jordbær hele året har ført til en kraftig importøkning de siste årene. Om norske jordbær skal konkurrere med importerte bær i vekstsesongen og beholde sin høye status, er det viktig å ha fokus på smak og kvalitet. Åpning av import av jordbærplanter har ført til nye muligheter for produksjon. Det høye avlingspotensialet til importerte jordbærplanter kombinert med dyrking i substrat i høye plasttunneler imøtekommer mange av utfordringene for jordbærproduksjonen. I forlengelsen av dette, har jordbærproduksjon i veksthus og i lukkede systemer blitt aktuelt også i Norge. Parallelt med utvikling av nye produksjonssystemer og økt import, har imidlertid smaken til norske jordbær blitt utfordret. Spørsmål som har blitt stilt er: “Hvorfor smaker ikke norske jordbær godt lenger?”, og “Hvorfor er det så liten forskjell på smaken hos norske og importerte jordbær?”. Jordbærsmak er imidlertid komplisert og spesifikk, og preferansene endres med flere faktorer, som alder og kjønn. Jordbærsmak er en kompleks interaksjon mellom sukker, syre og aromastoffer. Siden modningsprosessen stopper ved høsting, kan ikke innholdet av disse endres etter plukking. Sort, dyrkingspraksis, temperatur og lys er faktorer som alene og i kombinasjon kan påvirke smakskvaliteten. Rollen til dyrkingsfaktorene i moderne produksjonssystemer må forstås for å kunne forbedre smaken og optimalisere sluttproduktet. JordbærSmak har derfor som hovedmål å utvikle ny kunnskap som skal skape grunnlag for å optimalisere smaken på jordbær produsert i moderne produksjonssystemer i en forlenget vekstsesong i Norge.

Strawberry is an important berry specie with long traditions in Norway. The Norwegian strawberries have a high status among consumers and are famous for its excellent taste. Despite this preference, there have been a sharp increase in strawberry imports, especially outside the Norwegian season. However, new opportunities for production have made it possible to combine the high yield potential of the imported strawberry plants with cultivation in substrate under high plastic tunnels. Also, greenhouse production and production in closed systems have become relevant for strawberry production in Norway. However, in parallel with development of new production systems and increasing imports, the taste and flavour quality of Norwegian berries have been challenged. Studies of consumer taste preferences emphasizes the importance of sweetness and the intensity of strawberry flavour. The strawberry taste is complicated and specific, and preferences is affected by several factors such as age and gender. Meeting the strawberry flavour preferences is a complex interaction between sugars, acids, and aroma substances. It is nevertheless known that the taste and flavour experience is reduced by factors which decrease the total content of aroma substances and sugars, and increase the acid content. Since the ripening process for strawberry stops at harvest, the quality cannot be improved after picking. The role of preharvest factors under modern production systems must be understood to improve consumers approval and optimize the end-product. Genotype/cultivar, cultivation practice and temperature/light are all factors that alone and in combination is proven to affect taste quality. The main goal of StrawberryTaste is therefore to develop R&D-based knowledge that will create a basis for optimizing external factors for the best possible taste of strawberries produced in modern production systems in Norway, in step with increased value creation of Norwegian berries.

Budsjettformål:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri