Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

AGRISOCIAL: Towards a socially sustainable green transition for agriculture and rural communities

Alternativ tittel: Agrisocial: Fram mot eit sosialt berekraftig grønt skifte for norsk landbruk og norske distrikt.

Tildelt: kr 11,9 mill.

Dei komande åra skal Noreg gjennom det som kallast eit «grønt skifte» som skal sørgja for at samfunn og økonomi blir berekraftig. Sentralt her vil vera å gjera seg bruk av dei fornybare naturressursane som mykje finnast i dei norske distrikta og i norske bygder kringom i landet. Mykje av fokuset for det grøne skiftet er å få i stand økologisk berekraft ved reduserte klimagassutslepp og ivaretaking av natur, men det er også ein samfunnsmessig eller sosial del av dette som kallast sosial berekraft. Dette betyr, heilt overordna sett, at me også må kunna skapa gode liv for dei som skal leva i det grøne skiftet. Dei seinare åra har det kome mange teikn på at den sosiale berekrafta i norske distrikt og bygder er sviktande – dette ser me mellom anna i dei mange distriktsopprøra dei siste fem-seks åra og i bondeopprør21. Agrisocial-prosjektet skal søka å legga til rette for eit grønt skifte som også er sosialt berekraftig for dei norske distrikta. Prosjektet gjer dette ved å bryta den sosiale berekrafta ned til tre grunnelement: rettferdig fordeling, livskvalitet, og samfunnsmessig robustheit, for så å forsøka å laga sosial berekraftsindikatorar saman med ei rekke aktørar frå dei norske distrikta.

Ensuring a sustainable green transition in the agriculture and food sector in Norway requires that ALL aspects of sustainability – environmental, economic and social – are addressed. However, it is widely acknowledged that concept of social sustainability is relatively poorly understood. This is problematic. Authorities in Norway observe a sustainable green transition is reliant on the social processes that ensure sustainable and thriving rural communities and businesses. To address this gap, AGRISOCIAL focuses on three of the key aspects of social sustainability that recent events in Norway (The Rural Rebellion (2017-2019) and The Farmer’s Rebellion (2021-)) suggest may prove problematic for the green transition, namely: equity, resilience, and quality of life. Working closely with stakeholders AGRISOCIAL examines (1) the policy framework around equitable rural communities (2) the relationship between economic performance, social sustainability indicators, and the green transition (3) how the green transition might support social sustainability in farm families (4) how the green transition influences quality of life in rural communities (5) practical social sustainability indicators for the green transition and (6) possible policies for promoting a socially sustainable green transition. AGRISOCIAL will produce internationally relevant research that addresses the issue of how social sustainability in farms and rural communities supports and is supported by the green transition. At the same time, engagement with rural businesses and stakeholders via a transdisciplinary living lab ensures policy outcomes that are tailored for Norway – in particular, the co-development of social sustainability indicators for industry application. In this way, it will help ensure that the green transition addresses today’s sustainability challenges and creates rural communities that are equitable, resilient and offer a high quality of life.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram