Tilbake til søkeresultatene

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

REinventing STrategies for healthy Ageing; Recommendations and Tools (RESTART) A randomized controlled trial (RCT)

Alternativ tittel: RESTART

Tildelt: kr 16,0 mill.

Kan vi styrke helsen hos eldre voksne med høy sykdomsrisiko? Befolkningen eldes, vekt og stillesitting øker, og det samme gjør behovet for helse- og omsorgstjenester. Overgangen fra arbeidsliv til pensjonistliv er et mulighetsvindu for å forebygge sykdom. Forskning viser imidlertid at mange enkeltstående tiltak for å bedre livsstil ikke virker over tid, og de gir ikke langvarige helseeffekter. Vi må derfor utvikle og teste sammensatte tiltak for å styrke helsen til eldre med høy sykdomsrisiko og det er størst potensial blant eldre med lav sosioøkonomisk status. RESTART er en modell utviklet av forskere ved UiT i samarbeid med Tromsø kommune og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Prosjektets mål er å etablere varige livsstilsendringer og forebygge sykdom blant eldre voksne med økt sykdomsrisiko. I et eksperiment vil vi teste om RESTART etter to år gir varig forbedret kondisjon, økt muskelstyrke og fysisk aktivitet, og reduserer fedme blant eldre voksne. I alt 110 studiedeltakere 60-75 år, og som er inaktive, har fedme og økt risiko for hjerte- og karsykdom rekrutteres fra Tromsøundersøkelsen og fordeles tilfeldig til en intervensjons- eller en kontrollgruppe. Begge grupper får oppdaterte råd for å fremme sunne valg (Helsedirektoratets anbefalinger) og en aktivitetsmåler for kontinuerlig måling av fysisk aktivitet og energiforbruk. Intervensjonsgruppen får i tillegg veiledet gruppetrening to ganger ukentlig, samt kostholds- og vaneendringsråd i mindre grupper, overføres gradvis til trening i kommunens Frisklivsentral og derfra videre til selvvalgt fysisk aktivitet. Gruppeaktivitetene støttes av skreddersydde nettbaserte verktøy for å styrke helsefremmende vaner. Studiedeltakere følges opp med undersøkelser, spørreskjema og intervju, og helseutfall i de to gruppene sammenlignes med den generelle befolkningen i Tromsøundersøkelsen som referansegruppe. Dersom RESTART-modellen har effekt vil vi lage manualer for iverksetting av RESTART i kommuner og lokalsamfunn.

Norway faces rising health care expenditures, an ageing population burdened with obesity and sedentary lifestyle and social inequality in health. How can we support healthy aging, prevent disease among high-risk older adults and mitigate social inequality in health? The retirement age is a transition phase and window of opportunity for lifestyle change. The RESTART trial will test a novel collaborative model for sustainable lifestyle change and expand our knowledge on healthy ageing. An interdisciplinary team has conducted a feasibility study as basis for the RESTART model. The project is developed and will be conducted by a collaborating team of researchers, Tromsø municipality and NGO’s, supported by feasibility study participants. We will recruit sedentary older adults with obesity and high risk of cardiovascular disease (CVD) from the ongoing population based Tromsø Study into a randomized controlled trial. Participants will be randomized into two groups to test the effect of adding personalised high-intensity exercise, dietary and ACT behavioral counselling (intervention group) to physical activity monitoring and access to National health guidelines alone (control group). The intervention lasts for 18 months and forms basis for subsequent self-selected exercise and re-start eTools offered by the project, Tromsø municipality and NGO’s. At 24 months, we will measure aerobic capacity (primary endpoint and strong CVD risk factor), muscle strength, daily physical activity, and obesity (secondary endpoints) and conduct a health economic evaluation. Interviews will provide data on participant experiences and motivation throughout the trial. All trial participants are followed up and contrasted to the Tromsø Study cohort reflecting time-trends in the general population. If successful, we will manualize and communicate the RESTART model as a tool for primary prevention in Norwegian municipal primary health care.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet