Tilbake til søkeresultatene

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

KSP: Autonomous Marine Biodiversity Mapping and Bioprospecting Platform (AMBIOS)

Alternativ tittel: Autonom marin naturmangfold kartleggings- og bioprospekterings-plattform (AMBIOS)

Tildelt: kr 20,0 mill.

AMBIOS-prosjektet utvikler verdens første full-automone plattform for detaljkartlegging av havets naturmangfold og vise dens funksjon på utvalgte farvann i Midt-Norge. Systemet som utvikles, kombinerer prosjektpartnernes tilgang til moderne forskningsskip og autonom teknologi med deres ekspertise innen bioteknologi, marin biologi, automatisering, datavitenskap og modellering. Marine forskningsskip skal utstyres med et vidt spektrum av sensorer, kameraer, prøvetakingsutstyr og datateknologi som skal automatisk bestemme marine dyr og beskrive miljøet rundt dem. Ved å analysere hele vannsøylen fra havoverflaten til grunnen skal platformen muliggjøre en omfattende og svært detaljert kartlegging av marint liv til en redusert kostnad. Systemet for autonom kartlegging av marin naturmangfold utvikles og først tas i bruk i området rundt Trondheimsfjorden. Det skal gi dybt innsyn i forekomsten og kompleksiteten av marine dyr og mikroorganismer, muliggjør antonom navigering av forskningsskip i respons på forekomst av marine arter, samt finne de mest-interessante mikrobesamfunn til oppdagelse av nye enzymer og bioaktive forbindelser. Parallelt til de teknologiske utviklingene i prosjektet gjennoføres det en rekke vurderinger og kommunikasjon av mulighetene og mulige konsekvenser av AMBIOS som et nytt konsept for marin utforskning og bioprospektering.

The collaborative project AMBIOS aims to develop the world's first fully autonomous platform for multi-layer mapping of biodiversity in the marine space and validate it on selected use cases in Mid-Norway. The envisioned system is enabled by the consortium's unique access to marine research vessels and autonomous technology, in combination with its transdisciplinary expertise in the fields of biotechnology, marine biology, automation, ICT and modelling of ocean dynamics. The autonomous marine vessels will be equipped with sensors for physicochemical characterization, instruments for automated water sampling, and an underwater video recording system for AI-based detection of macroscopic species in the benthos. Targeting the complete water column, the platform enables comprehensive mapping of marine life in unprecedented detail at reduced cost. We will apply the system to survey three areas of biological, ecological, and economical interest around the Trondheim fjord, and leverage samples and acquired data for three main purposes: Firstly, improve our understanding of how variations in micro- and macro-biodiversity are intercorrelated and with physicochemical parameters. Secondly, extend the existing ocean model SINMOD to allow prediction of biodiversity from real-time sensor data and connect these predictions to the autonomous navigation systems used on the research vessels to enable AI-based systematic data acquisition and targeted sampling at areas of interest. Finally, we will extract and sequence environmental DNA from selected water samples with most interesting micro-biodiversity for the purpose of bioprospecting, searching for novel enzyme-encoding genes and biosynthetic gene clusters of potential value in biotechnological or medical applications. The technological developments in the project will be complemented by assessments and communication of opportunities and possible consequences of AMBIOS as a new concept for marine exploration and bioprospecting.

Budsjettformål:

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping