Tilbake til søkeresultatene

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Developing national and global agendas for the ethics of post-trial arrangements in LMICs during pandemics/epidemics

Alternativ tittel: Utvikle nasjonale og globale strategier for etikk for post-trial-ordninger i LMICs under pandemier / epidemier

Tildelt: kr 12,0 mill.

Mange kliniske forsøksstudier og intervjensjonsstudier ble utført under koronapandemien. Vi trengte vaksiner og helsehjelp så fort som mulig, men verden var ikke klar for en krise som denne. Pandemien har vist at under krisehendelser er det land med middels og lav inntekt som tar støyten. I tillegg til vaksinenasjonalisme, at land tilbyr vaksiner til sine egne innbyggere først, var det mangel på global og nasjonal styring under pandemien. Vi trenger styringsprosesser basert på rettferdighet, for å sikre at de mest sårbare får tilgang til helsehjelp i tide. Pandemic Etics vil bringe sammen beslutningstakere fra ulike land og kontinenter. For å forstå deres behov, tanker og ønsker om hvordan den globale ordningen burde være, utvikle nasjonale og globale styringsprosesser, og fordele ansvar for forsøksordninger under krisesituasjoner. Målet med prosjektet er å utvikle nasjonale og globale retningslinjer for rettferdige og praktiske forsøksordninger, for land med lav eller middels inntekt, under epidemier og pandemier. Under, og til og med før, koronapandemien strevde verden med å tilby nødvendig helsehjelp til alle. Det manglet en agenda og et system, både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Prosjektet vil gå over fire år, fra juli 2023 og frem til 2027. Forskerkonsortiet består av forskere fra fire kontinenter, Afrika, Asia, Europa og Latin-Amerika, med partnere fra Norge (Universitetet i Oslo som koordinator, Universitetet i Sørøst-Norge), Filipinene (University of the Philippines, Department of Health, and the Philippine Alliance of Patient Organizations), Nepal (Nepal Health Research Council, Tribhuvan University), India (King Edward Memorial Hospital), Kenya (University of Nairobi), Tanzania (National Institute for Medical Research) og Brasil (Universidade Federal de Santa Catarina).

Post-trial arrangement (PTA), otherwise known as post-trial access, is an ethical intervention designed to address inequity in terms of access to new therapies and knowledge after clinical trials. Immediately, it addresses the needs of patient participants to access not only the new knowledge gained but also the studied therapy post-trial. However, as an intervention to address health inequities, it also refers to access to both knowledge and new therapy by the community/host country, especially in regions suffering from health inequalities. However, the application of PTA has been patchy and more an exception than the rule as enabling legislations have also been wanting. The deeper reason for this is the bilateral, inconsistent, and contractual interpretation of PTA, i.e., PTA interpretations suffer from myopia and so will its application. Pandemic Ethics will refocus PTA discussions to bring it back to its original intent by FIRST, describing, investigating and making explicit the complex pandemic/epidemic PTA socio-ecological landscape in 6 LMICs from a legal/regulatory, stakeholder-based, and popular perspective. THEN, formulating research ethics foundations and proposing country-based and global agendas on a just and practicable PTA system during epidemics/pandemics. The project will use document review, qualitative methodology, and ethical reflection to address these objectives. Pandemic Ethics has 6 WPs, the first three will map the socio-ecological landscape through scoping reviews (WP1); investigation of stakeholders' experiences, roles, responsibilities, and perceptions (WP2); and document reviews of research ethics committee dossiers and minutes (WP3). WP4 will consolidate the findings of WPs 1-3 and provide a research ethics framework as well as propose country-based and global agendas for PTA for LMICs during epidemics/pandemics. WP5 will communicate, disseminate, and exploit results and WP6 is project management.

Budsjettformål:

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn