Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

OpenRemote - Harmonising design of remote connected maritime workstations

Alternativ tittel: OpenRemote - Helhetlig design av maritime arbeidsplasser for fjernstyring

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektnummer:

336398

Prosjektperiode:

2023 - 2027

Geografi:

Det er en økende trend å fjernstyre skip, droner og annet maritimt utstyr fra landbaserte arbeidsplasser. Disse nye arbeidsplassene består vanligvis av programvare og maskinvare levert av flere uavhengige selskaper. Dette kan føre til utfordringer for operatører som trenger å lære flere forskjellige brukergrensesnittspråk for å betjene avanserte sikkerhetskritiske systemer. Foreløpig er det ingen tilgjengelige designstandarder som styrer hvordan disse teknologiene innlemmes i brukervennlige arbeidsplasser. OpenRemote vil løse dette problemet ved å bruke en åpen innovasjonsprosess der flere industri-, myndigheter og akademiske aktører samarbeider om å utvikle en ny åpen kildekode-plattform for brukervennlige og konsekvent utformede landbaserte maritime arbeidsstasjoner. Plattformen vil bygge på det allerede etablerte OpenBridge Design System og utvide det til å støtte landbaserte maritime arbeidsplasser. Dette inkluderer støtte for distribuert situasjonsbevissthet som vil gi brukerne en felles forståelse av situasjonen for fjernoperasjonen. Det vil også inkludere støtte for menneske-automatiserings-interaksjon som vil tillate brukere å bedre integrere automatisering i arbeidsprosessene sine. Arbeidet skal innlemme det eksisterende internasjonale nettverket av maritime aktører fra OpenBridge inn i forsknings- og utviklingsprosessen. Arbeidet vil fortløpende formidles på tvers av prosjektkonsortiet og det utvidede nettverket. Prosjektet tar sikte på å utvikle resultater som vil øke brukervennligheten til fremtidige landbaserte maritime arbeidsplasser og bidra til å koordinere utviklingen av brukergrensesnitt på tvers av alle involverte aktører.

OpenRemote will deliver the world’s first open platform for harmonised and user-friendly design of user interfaces (UI) in multi-vendor remote maritime workstations (RMW). This platform will enable companies to independently develop systems that can coexist in integrated RMW. This will support new business opportunities by opening up RMW as a competitive platform for new innovations, while reducing costs for bringing those innovations to market. New products may include RMW UI interface integration systems, RMW applications, expansion of RMW systems outside the maritime domain. To deliver on these objectives, OpenRemote will expand current UI design knowledge on multi-vendor system integration to support distributed situational awareness and human automation interaction in the context of remote maritime operations distributed across a global network of RMWs. An open innovation process will be implemented, to concurrently develop a regulatory framework for the OpenRemote platform.

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2