Tilbake til søkeresultatene

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

One crop, two diets – locally sourced feed for cow and chicken from biorefined forage

Alternativ tittel: En avling, to fôrrasjoner – lokalprodusert fôr fra bioraffinerte engvekster til melkekyr og slaktekylling

Tildelt: kr 6,1 mill.

Engvekster er et interessant råstoff for bioraffinerier som produserer grønt proteinkonsentrat, fiberrikt grovfôr og andre produkter. Det trengs mer kunnskap om fôrverdien til produktene og bærekraften i verdikjeden. Forskningsprosjektet ONETWO har som mål å evaluere grønt proteinkonsentrat fra presset gras som proteinkilde i kyllingfôr og fiberrik pulp i fôret til melkekyr. Vi vil også bidra til teknologisk utvikling ved å teste nye avvanningsmetoder for råstoffer med høyt vanninnhold. Videre skal vi vurdere bærekraft og utvikle forretningsmodeller for grønt bioraffineri i Norge. For å lykkes med våre ambisjoner og mål inkluderer ONETWO eksperter innen fôrproduksjon, agroteknologi, bioraffineri, husdyr- og samfunnsvitenskap. NIBIO vil gjennomføre prosjektet i samarbeid med Ruralis, Aarhus Universitet, og industripartnerne TINE SA, Felleskjøpet fôrutvikling AS, Norsk kylling AS, Orkel Direkte AS og Scandi Energy AS. Prosjektet vil utnytte NIBIOs pilotanlegg for grønt bioraffineri, husdyranlegg for kontrollerte dyrefôringsforsøk, laboratorier for fôrvurdering med in vitro metoder, samt samfunnsvitenskapelige metoder for utvikling av forretningsmodeller. Forventede effekter av ONETWO vil være økt andel ingredienser som lokalproduseres i Norge, med tilsvarende reduksjon i soyaimport, mindre importavhengighet og høyere matsikkerhet.

Government documents (LMD 2016, LMD 2020) emphasise the need to increase the proportion of locally produced feed stuffs in the Norwegian livestock production sector to strengthen food security, increase sustainability and develop more climate friendly production. Currently, Norwegian animal husbandry is heavily dependent on imported protein feedstuffs, in particular soy which is associated with deforestation and climate gas emissions. ONETWO aims to evaluate biorefinery of forage as a measure to increase self-sufficiency of feed protein in the Norwegian livestock production sector. Biorefinery technology has recently demonstrated successful industrial separation through mechanical pressing of forage crops into parallel commodities and value chains: 1) a green juice that can be de-watered to Green Protein Concentrate (GPC) suitable for monogastrics and 2) a fibre-rich press residue (pulp) that can be ensiled and is suitable for ruminant livestock. Using an transdisciplinary and participatory approach, involving dedicated researchers and industrial partners from different positions along the value chain, we aim to 1) improve the efficiency of the biorefinery process by applying novel de-watering technology, 2) evaluate GPC and pulp as feed for dairy cows and chicken through in vitro digestibility assessment and feeding experiments, and 3) develop business models for biorefinery of forages in a Norwegian context. To successfully address our ambitions and aims, ONETWO includes experts in forage production, agrotechnology, biorefinery, animal and social sciences. An important impact of ONETWO will be to improve utilisation of Norwegian gras resources by incentifying farmers to maintain grass production areas, despite decreasing ruminant production, and to re-open fallow land. Further, it will contribute to increased share of animal feed ingredients being produced in Norway, with a corresponding reduction in soy import, less dependency on imports and higher food security.

Budsjettformål:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Finansieringskilder