Tilbake til søkeresultatene

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

OH-AMR-Diag: Novel technological solutions for rapid detection and screening of AMR from a One-Health perspective

Alternativ tittel: OH-AMR-Diag: Nye teknologiske løsninger for rask påvisning og screening av antimikrobiell resistens fra Én-helse perspektiv

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

336420

Prosjektperiode:

2024 - 2028

Geografi:

Samarbeidsland:

Antimikrobiell resistens (AMR) er et av de kritiske helsetruende problemene for mennesker og dyr over hele verden. Feil bruk av antibiotika koster hvert år mellom 1,3 og 5 millioner menneskeliv globalt og det fører til mer resistens. Hvis ikke det kommer under kontroll, anslås det at AMR kan forårsake 10 millioner dødsfall og medføre økte utgifter på mer enn 1 trillion dollar årlig innen 2050. I dag tar det flere dager å dyrke fram en bakteriekultur for å diagnostisere infeksjonen som er nødvendig for valg av riktig antibiotika. Hvis en pasient er alvorlig syk har man ikke tid til å vente, og behandling må raskt igangsettes, noe som oftest fører til feil bruk av antibiotika. AMR er fortsatt et begrenset problem i Norge. Det er imidlertid nødvendig med årvåkenhet og bevisstgjøring slik at situasjonen ikke forverres og sikre at antibiotika forblir effektive til behandling av alvorlige infeksjoner. OH-AMR-Diag prosjektet skal utvikle kunnskap om tiltak som bidrar til å forstå, håndtere og forebygge utvikling av antimikrobiell resistens på tvers av folkehelse, dyrehelse og miljø. Helt konkret skal dette prosjektet altså utvikle hurtigdiagnostikk til bruk på mennesker og dyr som igjen skal bidra til redusert og nøyaktig bruk av antibiotika. Målet vårt er å utvikle en feltbasert diagnostisk prototype for å redusere svartiden ned til 1-5 timer. OH-AMR-Diag prosjektet vil adressere reelle samfunns- og næringslivsrelaterte utfordringer gjennom samarbeid med bedrifter, forskningsinstitusjoner, sykehus og frivillige organisasjoner i Norge, India og Sri Lanka for å fremme global folkehelse.

Antimicrobial resistance (AMR) is one of the critical humans- and animal health-threatening issues worldwide. The veterinary sector shares most of the antimicrobial classes employed in treating human infections, resulting in a cumulative pressure on the microorganisms and therefore decreased efficacy. Recent research shows that internationally the use of antibiotics in livestock is rising while medical use in humans is falling. AMR is still a limited problem in Norway. However, continuous efforts and awareness-raising are needed to preserve the favorable situation and ensure that antibiotics remain effective when required. One Health (OH) is a term used to describe a principle recognizing that human and animal health are interconnected. Diseases are transmitted from humans to animals and vice versa and must therefore be tackled in both. OH-AMR-Diag will generate new knowledge that will allow us to understand, handle and prevent the development of AMR from an OH perspective, both nationally and internationally. In OH-AMR-Diag, an interdisciplinary and cross-sector approach to public and animal health and food production will be applied, covering occupational environment and, social aspects. Our goal is to develop a field-based decision-making prototype for early, accurate, and rapid (< 1h for the quick response and 3-5h for a detailed analysis) detection of infection, PathogenID, and resistance and antibiotic susceptibility profiles. The interdisciplinary project cuts across societal, medical, veterinary, natural sciences, and novel enabling technologies, which will develop knowledge from urine, milk, and fecal samples about pathogenic and zoonotic bacteria included on the WHO’s priority pathogens list. OH-AMR-Diag will address real societal and industry-related challenges through collaboration with businesses, citizen groups, clinical networks, and NGOs in India and Sri Lanka to promote Global Health. Also, OH-AMR-Diag will address several of the UN SDGs.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet