Tilbake til søkeresultatene

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Pesticides and exposures from traditional textile industry associated with own and offspring health in indigenous Guatemalan communities

Alternativ tittel: Pesticider og eksponeringer i tradisjonell tekstilindustri i forhold til egen og barns helse hos urbefolkninger i Guatemala

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

336422

Prosjektperiode:

2023 - 2028

Geografi:

Samarbeidsland:

Skadelig arbeidsmiljø er en global utfordring, mest uttalt i lav-inntekt settinger. Ny forskning tyder på at en rekke eksponeringer kan påvirke kimcellene – både hos gutter og jenter – og dermed påvirke helse og sykdom hos fremtidige barn. Dette åpner for en radikalt ny måte å tenke folkehelse på – kan bedre arbeidsmiljø gi bedre helse også til arbeidernes barn? Formålet med dette prosjektet er å generere et kunnskapsgrunnlag for å bedre folkehelsen blant urbefolkninger i Guatemala, ved å kartlegge eksponeringer i arbeid og miljø, og undersøke hvordan dette påvirker helsen til arbeiderne og deres barn. Vi vil studere kvinner som arbeider med produksjon av tradisjonelle Maya-tekstiler og deres familier, og måle eksponering for støv, endotoksin, fargestoffer og pesticider i prøver fra urin og blod, og fra miljøet. Vi vil analysere sammenheng med lungehelse hos arbeiderne og høyde/vekt og lungehelse hos deres barn. Epigenetiske studier av eksponeringenes virkning og overføring til barn vil benyttes til å øke forståelsen av de epidemiologiske resultater, og vise versa. Prosjektet utføres i samarbeid mellom eksperter i yrkesmedisin, eksponeringer, epigenetikk og antropologi, og i partnerskap med Institute of Nutrition of Central America and Panama (INCAP), Centre for Equity and Governance for Healthcare (CEGGS) og Defenders for the Right to Health (CDRH). Slik vil prosjektet øke bevisstheten i lokalsamfunnet, og skape tillit og samarbeid med lokalsamfunn og stakeholdere, for at resultatene faktisk kan øve innflytelse på politiske prosesser på lokalt, nasjonalt og globalt nivå. Konklusjon: Vår to-generasjonsstudie i en urbefolkning i Guatemala, med avansert epidemiologisk, toksikologisk og epigenetisk forskning, og med sivilsamfunnet involvert i hele forskningsprosessen, har potensiale til å kunne generere ny akademisk innsikt som er relevant for og vil kunne endre politiske føringer på lokalt og internasjonalt nivå.

Harmful work environments are a global challenge, most prominent in deprived societies. New science suggests toxic exposures may affect germline cells and thereby health and disease in future offspring, and that father’s exposures may be as important as the mother’s. If true, radical rethinking of preventive strategies is needed - can also offspring benefit from improved work conditions in parents? This project brings together occupational health and epigenetic experts, anthropologists and local organizations, aiming to generate actionable knowledge on occupational and environmental exposures in indigenous communities in Guatemala and impact on the workers and their offspring’s respiratory health; and explore epigenetic mechanisms for transfer of exposure effects to offspring; with a research governance approach that builds trust and partnership with communities and stakeholders to ensure the research results can be acted upon. We will study families of indigenous weavers working in the production of traditional Mayan textiles in Guatemala. Occupational and environmental exposure to textile dust, endotoxins and chemical exposures (dyes, pesticides) will be measured in environmental samples, urine and blood. We will analyse how such exposures are associated with respiratory health of the workers, and how mothers and fathers’ exposures relate to growth/height and respiratory health of their offspring. Epidemiological analyses will be supported and guided by mechanistic studies, of how parental exposures relate to offspring DNA methylation and to miRNA in sperm (fathers). Citizens-led approaches will be applied to raise awareness among families while shaping policy processes at the local, national and global levels. This unique interdisciplinary project with a two-generation study in neglected population, unprecedented mechanistic work in humans and key partnerships, has the potential to generate high-level insights, relevant to policy and practice on all levels.

Budsjettformål:

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn