Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Large-Scale Offshore Hydrogen Storage for Green Energy Transition (Hy4GET)

Alternativ tittel: Storskala offshore hydrogenlagring for grønn energiomstilling (Hy4GET)

Tildelt: kr 9,6 mill.

Utslipp fra petroleumsproduksjon står for over 27 % av Norges totale CO2-utslipp, og en resolut avkarbonisering av industrien er nødvendig for å oppfylle nasjonale forpliktelser under Parisavtalen. Å drive offshore-plattformer med vindkraft er derfor et viktig mål, men intermitterende fornybare energikilder som vind- og solkraft krever innovative, fleksible og kostnadseffektive energilagringsmetoder for å balansere tilbud og etterspørselsmisforhold når det er nødvendig. Hydrogenlagring i salthuler er potensielt en kostnadseffektiv og sikker løsning for å overvinne dagens begrensninger i langsiktig (dager, uker) energilagring. For vinddrevne offshoreplattformer er dette misforholdet estimert til å være i området 10s til -100s GWH. Salthuler er kunstige hulrom i bergarter som består av vannløselige salter og kan typisk lagre 10 000 til over 1 000 000 m3 komprimert hydrogen. Salthulene produseres ved å bore en brønn inn i formasjonen, pumpe vann ned i den dype undergrunnen og løse opp saltet. Derved dannes et stort hulrom dypt nede i undergrunnen. Imidlertid må saltet i undergrunnen være tykt og stabilt for å garantere en jevn konstruksjon av hulene. Foreløpig geologisk kartlegging indikerte at egnede formasjoner finnes på norsk sokkel. Dette prosjektet vil evaluere det økonomiske potensialet, tekniske gjennomførbarheten og sikkerhetsaspektene ved storskala offshore hydrogenproduksjon og lagring i salthuler, integrert med fornybar kraftproduksjon. Geologisk materiale og data samlet inn gjennom 50 år med olje- og gassleting vil bli brukt til å kartlegge de best egnede stedene for salthuleproduksjon og hydrogenlagring. Fleksibel energilagring er en hjørnestein for å oppfylle Olje- og energidepartementets visjon om Nordsjøen som en plattform for Clean Energy Transition. Dette prosjektet vil bidra til å nå dette målet ved å evaluere en avgjørende komponent i et diversifisert offshore energisystem langs norsk sokkel.

Developing diversified offshore energy system(s) which can remain in operation and serve a profitable role after oil and gas production has ceased can potentially lead to needed decarbonisation of current oil and gas production. The energy transition creates job opportunities and value creation based on top-level research in the Norwegian energy sector. The diversified offshore energy system(s) addressed in the project includes large-scale hydrogen production and storage in salt caverns. Hydrogen storage in salt caverns is a viable solution to overcome present limitations in long-term (days, weeks) energy storage required by fluctuating renewable energy sources, estimated to be in the range from 10s to -100s GWh for offshore platforms. Gas storage in salt caverns is well established onshore NW Europe and, in this project, suitable locations to manufacture offshore salt caverns on the NCS will mapped and characterised. The safety-related properties of hydrogen imply that the overall risk in many cases will be significantly higher for hydrogen compared to that of ‘conventional’ energy carriers. The current methods for offshore risk assessment to hydrogen installations, including quantification of the inherent uncertainties in probabilistic explosion studies lack predictive capabilities, which will be addressed in the project. The most critical R&D challenges to be addressed are: • Determine potential locations on the NCS for hydrogen storage in salt caverns based on available geological material and data. • Provide recommendations for future development of storage sites and needed data collection. • Ensure sufficient knowledge in risk assessments for offshore hydrogen installations. • Adapt modelling tools and design relevant user cases to assess the economic potential and feasibility.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet