Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Sustainable silvopasture systems in the boreal forest for sheep production, forestry and multipurpose values.

Alternativ tittel: Bærekraftige beitesystemer i boreal skog som ivaretar sauenæring, skogbruket og andre flerbruksverdier.

Tildelt: kr 11,1 mill.

Prosjektnummer:

336445

Prosjektperiode:

2023 - 2027

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

I dette prosjektet har vi som mål å lære mer om sauebeiting i boreal barskog. Dette er en viktig praksis i Norge med tanke på å benytte naturressurser til matproduksjon. Bruken av skogen som beiter for husdyr har lang tradisjon i Norge og men næringa møter utfordringer i form av moderne driftsmetoder i skogbruket og forekomst av store rovdyr. Prosjektet skal undersøke to eksisterende og et alternativt beitesystem i barskoger: 1) sau som beiter fritt og 2) innenfor elektriske rovviltgjerder og 3) sau som beiter inngjerdede hogstflater. Data om hvor og hva sauen beiter samt sauenes helse og produksjon i de ulike systemene vil bli samlet inn og analysert. Beitingas påvirkning på vegetasjonen og unge granplanter (vekst og skader) skal undersøkes i de tre beitesystemene. Siden prosjektet omfatter problemstillinger som opptar ulike interessenter i boreal skog, vil disse delta og innspill gjennom prosjektperioden. Det vil bli gjennomført intervjuer med sauebønder, skogbrukere og representanter fra turist- og jegerorganisasjoner som vil dele av sine erfaringer med skogbeite. Videre skal det gjennomføres intervjuer med sauebønder om erfaringer når det gjelder bruk av overvåkningsutstyr/tilsyn med dyr, bruk av utmarksbeite, parasitt og sjukdomsbekjempelse på utmarksbeite. På denne måten vil de ulike interessentene være med på å skrive anbefalinger til praktiske forbedringer, med tanke på å utvikle bærekraftige beitesystemer for sau i barskog.

The project will explore two current and one alternative sheep silvopasture system in the boreal forest. The systems are 1) free-ranging sheep, 2) sheep inside carnivore proof fences and 3) sheep grazing on clear-cuts as a measure for vegetation management. The project includes studies of diet- and habitat selection of sheep, which will form the basis for studies of sheep grazing as vegetation management in forests. The impact of sheep grazing on forestry will be assessed by studying growth in- and damage to young trees in regeneration areas. In each silvopasture system we will perform studies on the importance of grazing for biomass production and the impact on plant communities. Sheep health and weight gain of lambs in each system will also be compared, and an assessment will be made of the relationships between parasite status, stocking density and operational measures on the sheep farms. We will also evaluate the use of virtual fences on free-ranging sheep in large forest areas. Semi-structured interviews of different stakeholders such as forest owners, land managers, sheep farmers and other forest users (e.g. hunters, hikers, tourists) will be conducted to gather experiences with the different grazing systems. The results from the studies will be collated and used in collaboration with the project's reference group, consisting of representatives from the various interest groups, to make recommendations with regard to increased sustainability and practical improvements of the grazing systems.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram