Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

YourMove! Developing an App-Delivered Motivation Programme for Physical Activity Education in High Schools (Upper Secondary/VGS)

Alternativ tittel: YourMove! Utvikling og uttesting av et digitalt verktøy for fremming av sunn motivasjon for kroppsøvingsfaget i VGS.

Tildelt: kr 12,6 mill.

Verdens helseorganisasjon anbefaler at ungdom utfører mer enn 150 minutter fysisk aktivitet av moderat intensitet per uke, eller minst 75 minutter med kraftig fysisk aktivitet per uke. Globalt er det mer enn 80 % av ungdommene (i alderen 11-17 år) som ikke oppfyller disse kriteriene, og ungdom i Norge er betydelig mindre fysisk aktive nå sammenlignet med for 20-30 år siden. Trøndelag fylkeskommune, som har ansvar for videregående opplæring/VGO i Trøndelagsregionen, er sterkt bekymret for den fysiske helsetilstanden til deres nåværende videregående elever, og spesielt de som er utdannet til å prestere i jobber som er fysisk krevende, som snekkere, elektrikere og helsepersonell. Tradisjonell fysisk aktivitetsopplæring ser ut til å mislykkes i å skape en livslang motivasjon for trening og en aktiv livsstil. Det er derfor behov for nye pedagogiske verktøy for å motvirke denne utviklingen, med sikte på å fremme sunn og langsiktig interesse og motivasjon for fysisk aktivitet. YourMove!-prosjektet tar sikte på å fremme fysisk aktivitet og velvære, gjennom å utvikle – sammen med elever og lærere – et 8-ukers motivasjonsprogram levert gjennom fasilitetene til en mobilapplikasjon, og deretter integrere det i videregående opplæring med to deltakende videregående skoler. Det faglige innholdet i YourMove!-intervensjonen er basert på toppmoderne kunnskap om treningsmotivasjon. vi vil undersøke resultatene av YourMove!-intervensjonen på objektive fysiske helsemål (VO2max, BMI), subjektiv fysisk helse (kroppslig tilfredshet, stress, søvn) og mental helse (subjektivt velvære, affekt). Prosjektet har potensial til å redusere samfunnskostnader og sosiale ulikheter knyttet til fysisk inaktivitet betydelig. Hvis programmet finner effektivt, kan det bli distribuert til videregående skoler i hele Norge, og vil også tilføre ny kunnskap til mHelse-feltet.

In this collaborative project targeted toward the public sector, the project group (NTNU, UQAM, MyWorkout, Trøndelag County Council, Utdanningsforbundet) will develop, and test, the effect of an app-integrated intervention program for physical activity education in high-schools. Underpinnings of the program are based on published work by the primary PI and his coworkers (Berg, Forest, & Stenseng, 2020) as well as recent developments within DBCI's (digital behaviour change interventions). The YourMove!-project aim at promoting physical activity, and well-being, through co-developing – with students and teachers – an 8-week motivation program delivered through the facilities of a mobile application, and then to integrate it into the respective high school educations with two participating high schools (Charlottenlund VGS, Heimdal VGS). The professional content of the YourMove!-intervention is based on state-of-the art knowledge on exercise motivation, education theory, and research designs. An eclectic methodological research approach will be taken, included randomized controlled trials (cluster RCT's), in-depth interviews, focus groups, action research (user-involvement on feasibility and usability), and longitudinal data to determine longer-term effects beyond the time span of the program. In complementary samples, we will investigate outcomes from the intervention on objective physical health measures (VO2max, BMI), subjective physical health (bodily satisfaction, stress, sleep), and mental health (subjective well-being, affect). The project has the potential of significantly reducing societal costs and social inequalities related to physical inactivity. If found effective, the program may easily be distributed to high schools throughout Norway, and also, will add new knowledge to the eHealth-field, and to the already research-driven evolvement of the MyWorkout-app.

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Finansieringskilder