Tilbake til søkeresultatene

SIRKULÆRØKONOMI-Sirkulær økonomi

1-2-TRE-STEG: Steps towards circularity in wood-based building

Alternativ tittel: 1-2-TRE-STEG: Forbedringer til en mer sirkulær trebasert bygging

Tildelt: kr 14,9 mill.

Tre som byggemateriale har en lang tradisjon i Norge. De fleste norske boligprosjekter, og et stadig økende antall større bygg, er oppført i trematerialer. Men på slutten av levetiden, når bygninger rives, havner trematerialene ofte på søppelfyllinger eller forbrennes. Dette representerer et uutnyttet potensial, siden mye av trematerialet kan bli gjenbrukt. Prosjektet vil teste ut hvordan tre fra gamle bygninger kan brukes i den tre-baserte byggenæringen i Innlandet. Dette vil redusere søppel, bidra til å spare ressurser og støtte Norge i å redusere karbonutslipp. Eksempler det arbeids med i dette prosjektet er: (1) Hunton tester bruken av resirkulerte materialer i sine trefiberprodukter eller, (2) Ly Hytta bruker resirkulerte materialer i produksjonen av prefabrikkerte tømmerhytter. Basert på testcases utvikler prosjektet kostnadseffektive, bærekraftige og industrielle metoder som muliggjør en mye større grad av gjenbruk av trekomponenter. Prosjektet kombinerer teori og praksis ved å kombinere teoretiske studier, casestudier og datainnsamling i bedrifter og eksperimenter i laboratorier. Denne forskningen er nyttig utover Innlandet da den bidrar til å forstå teknologien og prosessene som er nødvendige for å gjøre den trebaserte byggenæringen mer sirkulær og innovativ. Prosjektpartnerne har høy kompetanse innen trebasert bygging. Dette sikrer at funnene vil være relevante. Prosjektpartnerne i 1-2-TRE-STEG inkluderer Norwegian Wood Cluster, Hunton (en produsent av trebaserte byggeprodukter), Ly Hytta (en lokal bindingsverkshytteprodusent), Innlandet fylkeskommune og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Wood is a widely used building material in Norway and adopting a directed strategy prolonging the service life of wood-based building products would mitigate for some of the adverse environmental effects associated with construction. Wood binds carbon and the more its service life can be extended the more carbon is stored for longer. Thus, extending the service life of wood-based building products is in line with Norway’s national commitment to reduce carbon emissions by 2030. 1-2-TRE-STEG explores solutions for extending the service life of wood-based building products though reclaiming wood-based material, reverse logistics, and remanufacturing of products. The ambition is to develop cost-effective, sustainable, and industrial methods enabling a much greater degree of reuse of wooden components, elements, and modules. In addition, 1-2-TRE-STEG will work to develop new theory, methods and prototypes for digital tools useful for supporting a circular approach. A spatial planning approach will be applied for identifying technological limitations, costs, environmental concerns, and operational radiuses of circular activities like remanufacturing. The results will be derived through a combination of theoretical studies, field studies and data collection in the companies and experiments in laboratories. This research approach was deemed appropriate for exemplifying the physical and digital infrastructure necessary for enabling remanufacturing and other circular activities in the wood-based sector. Moreover, the project partners were selected for their expertise in wood-based construction ensuring that findings would be relevant for industry and research. The 1-2-TRE-STEG project partners include the Norwegian Wood Cluster, Hunton a manufacturer of wood-based building products, Ly Hytta a local timber-frame cottage manufacturer, Innlandet county municipality, and the Norwegian University of Science and Technology.

Budsjettformål:

SIRKULÆRØKONOMI-Sirkulær økonomi