Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Return of the otter: Aggravation of human-wildlife conflicts and potential for mitigation strategies for coastal areas under pressure

Alternativ tittel: Oteren er tilbake: Forverring av konflikter mellom vilt og mennesker og potensiale for skadebegrensning i kystsoner under press

Tildelt: kr 14,0 mill.

Oter var tidligere utryddet fra det meste av Norge på grunn av jakt, men etter å ha blitt fredet har den nylig kommet tilbake langs kysten av Vestlandet. Dette har gjenopplivet en klassisk konflikt mellom mennesker og dyr, som ofte oppstår når vi konkurrerer med rovdyr om de samme ressursene. I dette tilfellet jakter både oter og fiskere på den utrydningstruede villaksen, som det har blitt stadig færre av i kystnære økosystemer under økende press fra menneskelige aktiviteter. Otere påvirker også lokalt næringsliv ved å spise laks fra oppdrettsanlegg og ved å forville seg inn på flyplasser og i offentlige bygninger. Noen lokale interessegrupper ønsker nå at forvaltningen skal gripe inn med tiltak, inkludert tynning av oterbestanden. Det er imidlertid ikke klart hvordan, hvor og når otere faktisk påvirker laksebestander, hvordan ulike interessegrupper oppfatter konflikten, eller hvilke potensielle forvaltningsgrep som vil være effektive og akseptable for både lokale interessegrupper, offentlige forvaltningsorganer og befolkningen generelt. I prosjektet RePress vil vi undersøke og forhåpentligvis bidra til å dempe konflikten mellom mennesker og oter på Sunnmøre. Vi vil kvantifisere oterens predasjon på laks i tid og rom ved å radiomerke laks, og samtidig merke otere for å avsløre deres adferd og matvaner langs elvene. Spørreundersøkelser, intervjuer og lokale fokusgrupper vil bli brukt til å utforske holdninger til oter, laks og "akseptabel" forvaltning av kystnære økosystemer blant interessegrupper og ansatte i offentlig forvaltning. Til slutt vil vi undersøke mulighetene for å holde otere borte fra konfliktsoner ved å teste ulike avskrekkingsmetoder langs elver, i en dyrehage og på oppdrettsanlegg. Samlet vil resultatene i prosjektet øke kunnskapen om oter og laks, og om hvordan konflikter mellom mennesker og rovdyr kan dempes.

RePress is an interdisciplinary effort to develop knowledge about coastal ecosystem conflicts. Human-wildlife interactions are major drivers of conflict and the re-establishment of the formerly extirpated Eurasian otter throughout Norway is changing attitudes and perceptions about the ecosystems. Otter recolonization is a success story emanating from the conservation and restoration of coastal areas, but now this recolonization has ignited human-wildlife conflicts with coastal industry and society. Lack of knowledge about the pressures placed on coastal ecosystems by predators is therefore a significant knowledge gap. Our project combines survey methods and focus groups to investigate local stakeholder views on otters and their role in the ecosystem. We leverage this knowledge with biological assessments of a key ecosystem conflict between otters and Red Listed Atlantic salmon in coastal areas using biotelemetry to track otters and salmon in a river in Sunnmøre, a region on the west coast of Norway. Next, we will implement a life course approach to understand how ecosystem user perspectives guide acceptability of management possibilities to handle otter conflicts occurring in salmon rivers as well as for fish farms where otters are seen taking salmon. We will use the knowledge of acceptability to test the effectiveness of possible non-lethal otter deterrents. Non-lethal deterrents have promise to replace unsanctioned culling that is currently ongoing. Non-lethal alternatives will be tested in a controlled area with the Bergen Aquarium as well as in the field with help from the Salmon Rivers in Sunnmøre organization and Hofseth Aquaculture company. The project will have a reference group including members from partner organizations, research partners, the Norwegian Environment Agency, the County Governor, and the Bergen Aquarium to assist with dissemination of project findings and integration of these knowledge tools into operations for industry and management.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling