Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Inclusive Digital Application

Alternativ tittel: Inkluderende digitalt arbeidsliv

Tildelt: kr 9,0 mill.

IDA-prosjektet dreier seg om kostnad- / nytteberegninger og effektmålinger av tiltak for universell utforming i IT- og IKT-systemer. Forskning viser at universell utforming er en god strategi for å forbedre mulighetene til personer med nedsatt funksjonsevne for å delta i det digitale samfunn på lik linje med andre. I Norge er dette 15 til 19 prosent av befolkningen (Bufdir; 2020) eller grovt regnet 930 000 personer. Samtidig er det kjent at «vi vet lite om effektene av universell utforming, særlig om nytten, men også om kostnadene», som Proba samfunnsanalyse i 2020 skrev på oppdrag fra Bufdir. IDA-prosjektet avhjelper situasjonen og skaffer ny kunnskap på området. I prosjektet iverksetter vi tiltak for universell utforming i IT-systemer på en kontrollert måte og måler tiltakenes kostnader og effekter for tilgjengeligheten, brukskvalitet, brukeropplevelse, effektivitet og andre faktorer. Norsk Regnesentral samarbeider tett med en av Norges ledende leverandører av helse-systemer, DIPS AS, som også stiller med flere sentrale IT-systemer. I tillegg er både NAV, Norsk helsenett, samt Norges Blindeforbundet og Funksjonshemmedes fellesorganisasjon med i prosjektgruppen for å ivareta viktige perspektiver til blant annet myndighetene, helsesektoren, interesseorganisasjoner og arbeidstakere. Med den økte kunnskapen om universell utformingens lønnsomhet vil vi blant annet kunne gi konkrete anbefalinger både til næringsliv, offentlig forvaltning og politikerne med hensyn til mer inkluderende arbeidsplasser og universelt utformede tekniske løsninger. Visjonen er mindre eksklusjon av sårbare grupper, især individer med nedsatt funksjonsevne, å bidra til at flere står lenger i jobb, å redusere andelen av de som jobber deltid og generelt øke den enkeltes livskvalitet. Det er videre forventet at universell utforming også vil gi bedre brukskvalitet for alle brukere av IT-systemene.

The IDA Project is about the effects of accessible and universally designed IT systems for the inclusiveness of digital workplaces. The project’s vision is to reduce exclusion, in particular among employees with impairments, to prevent withdrawal, contribute to longer working lives, and increase the individual quality of life. While working life in Norway is a field that is not covered by the Directive for Universal Design of ICT, recent research has documented many examples of barriers and areas of exclusion for employees with impairments. Moreover, it is well known that the share of impaired individuals who are not part of the workforce - but want to be - is much higher than among non-impaired individuals. Difficulties and barriers are often caused by technical issues and the lack of universal design of technical solutions, in particular when ordinary IT systems are combined with impaired employees’ assistive technologies. The IDA Project aims to prove that universal design of ICT can remedy this situation and increase the inclusiveness of digital workplaces. To reach this goal, the project group’s strategy is to carry out multiple effect analyses. Universal design measures are applied to an IT system widely used in the Norwegian health sector in a controlled manner, such that their costs are known. These investments are then contrasted by the effects measured for employees with and without impairments with regard to factors like technical access, user experience, user satisfaction, efficiency, and so on. Finding the most appropriate methods for the implementation of measures, user participation, carrying out trials, evaluating the trials and measuring all relevant factors will be part of the research.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet