Tilbake til søkeresultatene

SIRKULÆRØKONOMI-Sirkulær økonomi

Recyclable food contact packaging based on recycled fiber and removable barrier

Alternativ tittel: Resirkulerbar matkontaktemballasje basert på resirkulert fiber og avtagbar barriere

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

336589

Prosjektperiode:

2023 - 2026

Det er et økende fokus og ønske om å redusere plastmatemballasje. Over 60% av europeiske forbrukerne anser cellulosebaserte materialer som papir og papp som "grønnere" alternativer enn plast. Fiberbaserte materialer har imidlertid dårligere barriereegenskaper enn plast og vil trekke til seg vann. Derfor er papir/papp ofte dekket med et tynt plastlag for å forbedre barriereegenskapene og gjøre det mer egnet for matemballasjeapplikasjoner. Et slikt belegg vil imidlertid ofte redusere materialets gjenvinnbarhet, fordi det er utfordrende å separere plastlaget og cellulosefibrene i gjenvinningsprosessen. Selv om fibrene blir resirkulert, kan de sjelden brukes som materialer i kontakt med mat igjen, fordi de kan inneholde skadelige kjemikalier fra ulike kilder, som for eksempel trykksverte, samt utfordringer med dårlig lukt. De opprinnelige cellulosefibrene av høy kvalitet nedgraderes og anvendes til mindre verdifulle applikasjoner etter resirkulering, en prosess om kalles downcycling. Downcycling bidrar ikke til optimal sirkulær bruk av ressursene, men forsinker den lineære ressursflyten fra produksjon til avfall. I ReFiber-Pack skal vi utvikle resirkulerbar matemballasje basert på resirkulerte cellulosefibre og nye avtagbare barrierelag. Vi vil verifisere den nye emballasjeløsningens egnethet for utvalgte matprodukter, evaluere effekten på matkvalitet og holdbarhet, resirkulerbarheten, samt miljøpåvirkningen. Det er også viktig å forstå forbrukerens aksept av denne nye emballasjeløsningen, samt utvikle effektive kommunikasjonsmetoder for å øke potensialet for separasjon av barrierelag fra fibermaterialene hos forbrukerne. Denne nye løsningen vil muliggjøre bruk av resirkulerte fibre til høyverdige matemballeringseapplikasjoner uten å negativt påvirke resirkulerbarheten, som dermed kan bidra til å nå Norges mål for sirkulær økonomi.

In ReFiber-Pack, the partners (2 research institutes & 5 industrial actors) will develop innovative and recyclable food contact packaging solutions based on recycled cellulose fibers and removable barriers. The new solutions developed in ReFiber-Pack will enable the use of recycled fibers for high-value applications without compromising their recyclability, and thereby contribute to achieving Norway’s circular economy target. ReFiber-Pack includes defining suitable substrates based on recycled fibers for food contact use, with focuses on their sources, level of contaminants, and mechanical properties; developing barrier laminates based on polysaccharides and thermoplastic polymers with suitable barrier properties, and to limit the migration of harmful substances from the substrates; developing methods to coat the barrier laminates on the substrates with adequate adhesion to ensure the materials’ integrity during their use and the detachment of the barrier laminates after use; developing methods to convert the coated 2D materials to 3D food packaging using commercial packaging machines, without deteriorating their thermal, mechanical, and barrier properties; verifying the new packaging’s suitability for selected food, evaluating their effects on food quality, their recyclability, and consumers’ acceptance; developing communication measures to promote the separation of the barriers and substrates by the consumers to facilitate recycling, and the environmental impact of the new solutions. The partners have complementary skills in natural science, social science, industrial design/production, and business development/administration, all of which are necessary for the ReFiber-Pack’s success. Our strength is that the activities will be implemented by cross-sector partners, which ensures the development of interdisciplinary knowledge and creation of impactful outcomes that can be exploited by the scientific community, industry, and general public.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

SIRKULÆRØKONOMI-Sirkulær økonomi