Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Maintaining the Functional Capacity of the Workforce

Alternativ tittel: Arbeid og kognisjon

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektnummer:

336594

Prosjektperiode:

2023 - 2027

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Maintaining the Functional Capacity of the Workforce, AtWork eller Arbeid og Kognisjon, er et Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv der vi skal undersøke sammenheng mellom arbeid og kognitive evner i relasjon til pensjonsalder og langvarig sykemelding. Både levealderen og antall friske leveår har økt i Norge, men samtidig har antall fødsler gått ned. Å bevare den aldrene befolkingens kognitive funksjon blir dermed stadig viktigere for det norske samfunnet for å sikre friske leveår og uavhengighet. Å være i arbeid kan både være stimulerende og ha negative konsekvenser for kognisjon over tid. I dette prosjektet skal vi undersøke hvordan 1. strukturelle intervensjoner, som pensjonsreformer og uforutsette endringer i arbeidsmarked pga økonomiske forhold eller automatisering, påvirker kognitive evner, og 2. metakognitiv terapi med arbeidsfokus i personer sykemeldt pga depresjon og angst påvirker arbeidsevnen etter 2 år, og hvilken rolle kognisjon spiller i behandlingen og for mulighet for å komme fullt eller delvis tilbake i arbeid. Prosjektet ledes av Folkehelse instituttet (FHI) og partnere er Landsorganisasjonen (LO), Næringslivets hovedorganisasjon (NHO), NAV, Senter for senior politikk (SSP), Vinderen distriktspsykiatriske senter (Vinderen dps), Mental Helse (MH) og Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP) som sammen med de akademiske institusjonene Frisch senteret ved Universitetet i Oslo, Norges teknisk vitenskapelige universitet (NTNU), og Norges Arktiske universitet i Tromsø (UiT). Professor Ursula Staudinger, Universitetet i Dresden, Tyskland, er vitenskapelig rådgiver for prosjektet.

Demographic changes require the workforce to maintain its functional capacity into old age to preserve national productivity. Cognitive ability is a key element for extending work life and thus age at retirement but remains understudied. This is partly due to a paucity in large-scale studies of cognition in adults from the general population that can be linked to objective longitudinal information on work, sociodemographics and health at the individual level. This project will overcome these shortcomings by combining data from objective cognitive testing, sociodemographic ad health variables from several longitudinal Norwegian population-based studies with national registry datasets. We will study the interrelationship between cognition and work by investigating the effect of two types of interventions: 1. Structural changes at the societal level and the 2. Personal approach. Structural changes will be investigated by studying the effects of new legislation and changes in available work due to globalization and technological developments. Intervention at the personal level will be examined by studying the efficacy of a new, metacognitive therapy and work focus approach for sustained return to work. We will create adult life span work and cognitive trajectories and our main outcome variables are age at retirement and cognitive ability in middle and old age. The project will be carried out in collaboration with a reference group consisting of the Norwegian Confederation of Trade Unions, The Confederation of Norwegian Enterprise, NAV, Center for senior politics, Vinderen outpatient psychiatric clinic, Mental Health Carers of Norway and Mental Health. The academic team is highly interdisciplinary and will combine data and methodologies from their fields of expertise to generate new knowledge about the effects of different types of interventions on cognitive abilities and work force participation in collaboration with the reference group.

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon