Tilbake til søkeresultatene

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

FutuRaPS: Future Raspberry Production System for Western Norway

Alternativ tittel: FutuRaPS: Robotikk-tilpasset og data-drevet bringebærdyrkning for Norge, med fokus på vestnorske forhold

Tildelt: kr 2,7 mill.

Bringebærdyrkning er arbeidsintensivt, og behovet for sesongarbeidskraft i høstesesongen er betydelig. Mange bønder rapporterer tapt salg på grunn av mangel på tilgjengelige plukkere, og produksjonen er på vei ned. FutuRaPS prosjektet skal utvikle fremtidens robotiserte bringebærproduksjon i Norge med Vestlandet som pilotområde, og har fokus på kombinasjonen av robotikk, stordata, plantevitenskap og biologi. Prosjektet har potensiale til å føre til en revitalisering av bringebærdyrking i Norge ved å automatisere det som frem til nå har vært rent manuelle operasjoner, og slik utvikle og sikre denne viktige sektoren i Norge for fremtiden. Hovedområdet for bringebærproduksjon i Norge er Vestland fylke, og dette området er preget av små driftsenheter, bratt terreng og sårbarhet for hardt vær og jordsykdommer. Prosjektet vil kombinere nye systemer for dyrking med et robotisert høstesystem, robotisert sprøyting, og sensorer for avlingsovervåking og prediksjon. Prosjektet skal bygge, og er basert på, ledende kompetanse på roboter ved Høgskulen på Vestlandet, og stordata ved Vestlandsforskning. Kommersialisering av løsningene er ivaretatt gjennom partnere Fieldwork Robotics Norway og nLink. Prosjektet omfatter også ledende kompetanse på bringebærdyrking og utvikling av nye bringebærsorter ved Njøs frukt- og bærsenter, bringebærprodusenten Sognabær, og Sogn Frukt og Grønt.

The project aims to develop the future robotic raspberry production in Norway with Western Norway as a pilot area. The project embodies the spirit of the call by applying state-of-the-art robotics and big data, together with plant and biological sciences, to enable a transformational effect on horticultural processes that until now have been purely manual operations, and thus developing and securing this important sector. The principal area for raspberry production, Vestland County, is characterized by small farming units, steep terrain and vulnerability to weather phenomena and soil diseases. The project will combine new cropping systems that include long-cane raspberry plants in pots and different polytunnel arrangements, with a near-commercial robotic harvesting system, and sensors for crop monitoring and prediction. Modularity in the robot will be used to maximise utilisation beyond the harvest season, enabling selective harvesting, spraying and monitoring. Adopting a system of systems approach, the project will simultaneously investigate possible changes to all these aspects. The project will build, and be based on, leading expertise in selective and safe harvesting robots at Høgskulen på Vestlandet, and big data at Vestlandsforskning. There is a clear route to commercialisation through partners Fieldwork Robotics Norway and nLink. The project includes leading expertise on raspberry growing and development at Njøs frukt- og bærsenter, the large local raspberry grower Sognabær, and Sogn Frukt og Grønt. Raspberries are work-intensive crops, and the need for seasonal labour in harvest season is substantial. Many farmers report lost sales due to a lack of available pickers, and production is in decline. The potential impact on raspberry growers is therefore significant. The project has already attracted significant interest from the supply-chain, and the wider commercial potential is considerable, in Norway, the EU, and beyond.

Budsjettformål:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri