Tilbake til søkeresultatene

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Exit and effective reintegration of violent extremists in Scandinavia

Alternativ tittel: Exit og effektive reintegreringsprosesser av voldeling ekstremister i Skandinavia

Tildelt: kr 12,0 mill.

Høyre- og jihadistisk ekstremisme har vært et økende problem de siste tiårene, også i Skandinavia, og det forventes å øke. Ekstremistiske aktiviteter skaper sprekker i det konsensus- og tillitsbaserte skandinaviske samfunnet. Tillit eroderer gjennom polarisering av offentlige debatter, gjennom opprettelse av internett-ekkokamre, konspirasjonsteorier, og bidrar til marginalisering. Kontraradikaliseringsprogrammer har, dersom de gjennomføres feil, muligheter til å øke fremfor å redusere fremmedgjøring. I dette prosjektet har vi derfor som mål å bidra til å støtte (potensielle) voldelige ekstremisters exit- og reintegreringsprosesser ved å utforske hvordan slike intervensjoner kan implementeres bedre. Prosjektet utvikler ny kunnskap og fremmer forskningskompetanse som trengs av samfunnet, offentlige institusjoner eller næringslivet for å fremme exit-prosesser fra voldelig ekstremisme og reintegrering i samfunnet, og den utfordringen det representerer for samfunnet. Den skandinaviske regjeringens strategi for å motvirke voldelig ekstremisme er å gjøre de offentlige institusjonene ansvarlige for å dempe ekstremistiske aktiviteter gjennom forebygging og reintegreringsintervensjoner. Flere velferdsaktører, på tvers av ulike sektorer og nivåer av myndigheter, er dermed i frontlinjen for å motvirke voldelig ekstremisme ved å tilby viktige velferdstjenester som sosiale, helsemessige og økonomiske tjenester. Prosjektet studerer velferdsaktørenes tjenester, inkludert vertikal og horisontal koordinering og samarbeid mellom velferdsaktører og mellom velferdsaktører og andre aktører som politi og etterretningstjeneste. I tillegg kommer klientenes, pårørendes og utøvernes perspektiver på de gitte intervensjonene og deres vurdering av effekten av intervensjonene. Forskningen er et partnerskap med tre universitet og kommuner i Skandinavia, to eksterne partnere: SaLTO Oslo og Regionalt senter mot vold og traumatisk stress, RVTS Øst, samt lignende institusjoner i Danmark og Sverige.

The project is a comparative study of exit practices in Norway, Sweden and Denmark, to gain empirical knowledge, and develop policy goals. Internationally studies has focused on a contexts that is not comparable, as for example middle eastern countries. Previous studies about exit and reintegration interventions in Scandinavia, have primarily focused on investigating the national and local policies and strategies, including how these services are coordinated and organized, without studying the actual interventions and the experiences of the interventions (Mattsson 2019; Andersson, Malmros & Mattsson, 2017; Lid et.al. 2016; Malmros 2019; Christensen & Bjørgo 2017; Sivenbring & Malmros 2020; Gjelsvik & Bjørgo, 2019). Moreover, there is no generally accepted standard for assessing the effectiveness of such programs, neither in the studies focusing on cases outside of Scandinavia nor in the studies focusing on Scandinavia (Hansen & Lid, 2020; Gielen, 2017). We also see a lack of trust because of cooperation between welfare institutions and a lack of focus on the experiences of the exitees and their next of kin, and attention to gender issues. These research gaps have potential effects on implementation of exit interventions and on the efficiency of various type of interventions. Thus, these research gaps can influence reintegration into the wider society after the intervention, with direct repercussions for wider social security, and for the wider trust of the public in the ability of state institutions to prevent violence.We will address these research gaps by study the exit programs in selected municipalities in Norway, Sweden and Denmark in order to develop policy guidelines and inform and improve exit programs, this by cooperating with institutions implementing these programs in Scandinavia. This project bring forward much needed knowledge about how welfare institutions can provide effective interventions to promote exit and reintegration of extremists

Budsjettformål:

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning