Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Assessing impact of snow sublimation for hydropower production in Norway (SnowSub)

Alternativ tittel: Vurderer effecten av snøsublimering for vannkraftproduksjon i Norge (SnowSub)

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektnummer:

336621

Prosjektperiode:

2023 - 2027

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Hvor mye snø går tapt i løpet av en vintersesong på grunn av sublimasjon? Svaret på dette spørsmålet er spesielt viktig for vannkraftproduksjon siden snødekket er det største magasinet i mange vannkraftsystemer. Sublimasjon er prosessen når snøen (dvs. frossent vann) blir til vanndamp. Sublimasjon kan betraktes som en lekkasje fra snømagasinet siden denne delen av det lagrede vannet er tapt for vannkraftproduksjon. Kunnskap om snømengden som sublimeres vil gi bedre planlegging av vannkraftproduksjonen. Denne kunnskapen vil også forbedre vannressursforvaltningen generelt siden vurderinger av tilgjengelige vannressurser blir mer presis. I SnowSub vil sublimasjon bli målt direkte på utvalgte steder ved kontinuerlige ‘eddy-varians’-målinger. I tillegg skal det gjennomføres kontrollerte forsøk i en klimacontainer. Disse målingene skal brukes til å utvikle nye snømodeller som eksplisitt tar hensyn til sublimeringstap. De nye snømodellene skal integreres i hydrologiske modeller som brukes til prognoser for tilsig og planlegging av vannkraftproduksjon. Vannkraftselskaper (Statkraft og Skaregak) vil teste og evaluere de nye modellene for utvalgte tilfeller når sublimering forventes å være viktig. Kunnskapen og verktøyene skapt i SnowSub vil bidra til forbedret vannkraftproduksjon, flomprognoser og vannressursforvaltning.

Snow is the largest reservoir in many hydropower systems, which deliver green energy to the societies. This snow reservoir is leaking water to the air by the process known as sublimation. Snow that sublimates is lost from hydropower production. But what is the actual amount of “lost snow”? Until recently, Norway did not have any continuous eddy covariance measurements, which provide in-situ evapotranspiration and sublimation observations. This knowledge gap contributes to uncertainties in forecasted inflow into hydropower reservoirs during the snow melt season. Hydrologic modelling is fundamental and critically important for water resource managers and hydropower operators to forecast inflow. Current snowpack models within operational hydrological software have very poor (if any) accounting of the sublimation process. Flux observations will directly contribute to operational model development, parameterization and validation. This is expected to result in improved scheduling of hydropower production. Having more predictive control over the losses through enhanced hydrological modelling would create value through improved ability to optimize production and “maintain stability, flexibility and security of supply in the energy system of the future”. An overall better understanding of snow processes will also lead to improved prediction of floods contributing to safety in the downstream regions. SnowSub will consolidate, structure and develop snow research in the operational environments by engaging regional scale power production companies, experts in hydrologic modelling and field observations in a joint effort to assess model state, refine and validate forecasting routines. The focus is particularly on Norwegian power production, but with a long-term goal to reduce uncertainties in inflow forecasts within other regions where snowmelt contributes to streamflow. Improving hydropower production scheduling is important for transition towards zero-emission societies.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi