Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Bo hjemme – digitalisering av helse- og omsorgstjenesten, utfordringer og muligheter. Pasientsentrert, helhetlig og proaktive tjenester.

Tildelt: kr 0,15 mill.

I forprosjektet ønsker vi å få gjennomført tre aktiviteter: 1. Utvikle Vestvågøy app for digitalt førstevalg for kommunens innbygger, pilot for de som har behov for fysioterapi og/eller hjelpemiddeltjenester. Relatert til dette utvikle nye arbeidsprosesser ved bruk av tjenestedesign for å møte innbyggerne med digitalt førstevalg. 2. Avklare inkludering av flere kommuner fra eksisterende samarbeid i Kunnskapskommunen HelseOmsorg Nord. Videreutvikle digitalt førstevalg for brukere og ansatte. 3. Som del av forprosjektet vil endelig design for innovasjonsprosjektet bli utarbeidet. Vestvågøy kommune vil inngå som eier av forprosjektet. Kommunen vil samarbeide med forskerressurser fra Nordlandsforskning til forprosjektet. Dette vil være forskere som har god kjennskap til kommunen gjennom tidligere samarbeid. Innovasjonsprosjektet, som Vestvågøy kommune ønsker å utføre, handler om digitalisering av helse-, mestrings og omsorgstjenesten. Kommunen har startet en omorganiseringsprosess av Sektor Helse og Mestring hvor et av målene er å kombinere digitale og fysiske arbeidsprosesser.

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester