Tilbake til søkeresultatene

JPIURBAN-Urban Europe

Transformative cApacity in eNerGy fOod and Water

Alternativ tittel: Transformative cApacity in eNerGy fOod and Water

Tildelt: kr 3,7 mill.

De to første milepælene "Undertegning av finansieringskontrakten og konsortieavtalen" og "Utforske og ramme systemlæring" ble vellykket implementert i M03 og M09 av WP1, WP2 og WP3, og nettstedet og sosiale medier-aktivitetene til WP6 ble lansert (D.6.2). WP1 implementerte også vellykket RACI QM-metodologien i prosjektet, i tillegg til resultatene som var planlagt i forslaget (1.1 kontrakt/avtale; 1.2 datamanegeplan). Samtidig utviklet WP2 den teoretiske basisen for starten av ULL-eksperimentene i 2023 med "City needs & challenge maps" (D2.1), "Good practice playbook" (D2.2) og "Living Lab 2.0 design guide". WP3 bygget også vellykket TANGO-W læringssystemet, som består av ansikt-til-ansikt CoPs og online CoPs, for å støtte ULL-eksperimentene. Resultatene av dette er D3.1 "European Vision & Adaptive Indicators", samt "Transformation Rooms/Architectures" og "Implementation Roadmaps" for hver TANGO-W ULL, basert på en SWOT-analyse per ULL. I tillegg har WP6 begynt å samarbeide med C-KIC basert på D.6.3 "TANGO-W Communication and Dissemination Strategy" og har begynt å produsere planlagte materialer og webinarserier. SIN hadde ansvaret for oppgave 2.2 og 2.3. Oppgave 2.2 Good Practice Analysis; Ansvarlig: SIN, Bidragsytere: NR, AIT (M3 - M10) SIN har definert to nivåer av observasjonsområder og kvantitative indikatorer for prosjektet. Først ble UTC-overvåkingsnivået definert, med tanke på TANGO-Ws rammeverk for UTC. Målet med overvåkning av virkninger er å matche observasjonsperspektivene til prosjektdeltakerne, samt å stimulere beskrivelsen av virkningssykluser som følge av intervensjoner. Videre er de mest relevante områdene identifisert for å hjelpe ULL-ene med en vellykket implementering av prosjektet. Deretter har SIN også definert bærekraftsovervåkningsnivået, som er ment for case-spesifikk evaluering og overvåkning. For dette nivået har SIN utarbeidet en første sett med mål og indikatorer som ULL-ene kan bruke som utgangspunkt for å bygge sin egen overvåkningsramme i tråd med deres behov og intensjoner. SIN gjennomførte en litteraturgjennomgang av både offentlige og private prosjekter knyttet til mat, energi, vann og/eller bytransformasjon (totalt 19). Fra de analyserte prosjektene er de mest relevante og godt dokumenterte prosjektinnsiktene inkludert i leveransen. SIN har kartlagt alle utfordringene og behovene til Urban Living Labs (ULL). Dette har gjort det lettere å ramme dem innenfor Wolframs rammeverk (delvis gjort i T2.1), samt å identifisere kontekstspesifikke og delte utfordringer som ULL-ene står overfor. Denne øvelsen er basert på en grundig analyse av arbeidet som ble utført i T2.1 (rapportert i D2.1), spesielt fra intervjuene med Guardians of the Process. Oppgave 2.3 Living LAB 2.0 konseptdesign; Ansvarlig: SIN, Bidragsytere: AIT, NR. (M5 - M9) -Basert på analysen av beste praksis fra tidligere prosjekter og definisjonen av Urban Living Labs (ULLs) utfordringer og behov, har en rekke beste praksis, også kjent som suksesskriterier, blitt definert. Denne øvelsen inkluderte også ramming av de identifiserte beste praksisene innenfor Wolframs rammeverk for UTC, som TANGO-W har valgt som måten å evaluere og fremme UTC i ULL-ene. Gjennomføring av fire ansikt-til-ansikt CoPs á 2 dager (21.-22.6.22 i Wien; 29.-30.9.22 i Halden, 27.-28.4.23 i Norrtälje, 9.-10.10.23 i Alytus). Gjennomføring av 5 online Demo_Site_UTC: Halden 12.9.22, 29.3.23, 9.6.23, 21.9.23, Marker 27.10.22, 18.04., 7.06., 24.10. Gjennomføring av 3 online CoPs_UTC: 1.07.22, 13.9.22, 17.11.23

The TANGO-W (Transformative cApacity in eNerGy fOod and Water) project is an applied research project that develops urban transformative capacities (UTC) as a novel governance ability at the interface of food, energy and water. TANGO-W follows Wolfram's (2016) capacity building approach, adopting a needs and requirements-based focus on the capacity building priorities of urban stakeholders (Objective 1). At the heart of TANGO-W is the two-level capacity building approach (Objectives 2 & 3). At the urban level, TANGO-W designs and implements Urban Living Labs 2.0 (ULL). At the European level, TANGO-W establishes a transdisciplinary Community of Practice (CoP) as an integrative coordinating transformation system. Both provide the spaces for the development of UTC according to the needs of urban actors in several dimensions (i.e., transformative governance formats, shaping new transformation roles; self-organization, technical skills and tools). At the same time, the ULL and CoP act as novel governance formats at local and EU level to accelerate urban change in a desired, sustainable direction. The activities of TANGO-W result in policy recommendations for replication and upscaling measures as well as in training concepts and pilot courses that support capacity building in TANGO-W fellow cities (Objective 4).

Budsjettformål:

JPIURBAN-Urban Europe

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet