Tilbake til søkeresultatene

JPIURBAN-Urban Europe

Transformative cApacity in eNerGy fOod and Water

Alternativ tittel: Transformative cApacity in eNerGy fOod and Water

Tildelt: kr 3,7 mill.

Nesten fire millioner kroner har Halden kommune, Marker kommune og Smart Innovation Norway fått for å jobbe med bærekraftige samfunnsløsninger de tre neste årene. Prosjektet kalles TANGO-W basert på prosjektnavnet «Transformative cApasity in eNerGy fOod and Water». Transformativ kapasitet kan forklares som «kapasiteten som individer og organisasjoner har til å kunne forandre seg selv og sitt samfunn på en bevisst måte». Målet er å gjøre byer og samfunn til et bedre sted å leve, jobbe og besøke. Totalt sju kommuner deltar i EU-prosjektet, og de er fordelt på landene Østerrike, Sverige, Litauen og Norge. Halden ønsker å redusere matsvinn og vil koble dette sammen med matproduksjon og energiforbruk. I prosjektperioden skal kommunen se nærmere på digital kontroll av matvarer, og de ønsker å se på hvordan de kan legge til rette for å øke forbruket av lokalt produserte matvarer ved å gjøre det enklere og mer forutsigbart for hele verdikjeden «fra gård til gaffel». Prosjektet er i tråd med visjonen om Halden om å bli verdens beste kommune på digital matsvinnreduksjon. Marker kommune skal i løpet av prosjektet se på nye muligheter innen bærekraftig energi og bruksområder for dette. Det kan eksempelvis være eksisterende vindkraft for hydrogenproduksjon i kombinasjon med solenergi. For Marker vil prosjektet sette kommunen i stand til å realisere ambisjoner om klimaarbeidet på en måte som er til nytte for både lokalt næringsliv og samfunnsutviklingen. Prosjektet til Smart Innovation Norway er ett av 16 EU-prosjekter som vant ut fra 37 søknader. Sammen med det europeiske konsortiet av byer og forskningsinstitusjoner skal Smart Innovasjon Norge utvikle modeller og metoder for hvordan vi kan sikre positiv endring og kunnskapsbygging for å skape gode og bærekraftige byer og samfunn.

The TANGO-W (Transformative cApacity in eNerGy fOod and Water) project is an applied research project that develops urban transformative capacities (UTC) as a novel governance ability at the interface of food, energy and water. TANGO-W follows Wolfram's (2016) capacity building approach, adopting a needs and requirements-based focus on the capacity building priorities of urban stakeholders (Objective 1). At the heart of TANGO-W is the two-level capacity building approach (Objectives 2 & 3). At the urban level, TANGO-W designs and implements Urban Living Labs 2.0 (ULL). At the European level, TANGO-W establishes a transdisciplinary Community of Practice (CoP) as an integrative coordinating transformation system. Both provide the spaces for the development of UTC according to the needs of urban actors in several dimensions (i.e., transformative governance formats, shaping new transformation roles; self-organization, technical skills and tools). At the same time, the ULL and CoP act as novel governance formats at local and EU level to accelerate urban change in a desired, sustainable direction. The activities of TANGO-W result in policy recommendations for replication and upscaling measures as well as in training concepts and pilot courses that support capacity building in TANGO-W fellow cities (Objective 4).

Budsjettformål:

JPIURBAN-Urban Europe