Tilbake til søkeresultatene

JPIURBAN-Urban Europe

Capacities for Resilient and Inclusive Urban Public Transport Infrastructure and Built Environment

Alternativ tittel: CARIN_PT

Tildelt: kr 4,0 mill.

CARIN_PT vil kartlegge hvordan man kan oppnå sosialt-inkluderende overganger til økt kollektivtransportbruk (KTb). Prosjektet vil foreslå løsninger for å oppnå inkluderende endringsprosesser i urbane regioner. CARIN_PT skal analysere måten folk benytter/opplever KT, og hvordan beslutningsprosesser slår ut for sosial inkludering. CARIN_PT vil også undersøke hvem som tjener på overgangen, hvem sine behov inngår i evalueringsprosessen (annerkjennelse), samt hvem som er med på å ta beslutninger og deres tilnærming. CARIN_PT vil benytte et delt perspektiv som tar for seg husholdningene, areal- og byutvikling. Prosjektet vil undersøke ulikhetene i husholdningenes KT-relaterte behov, evner, beslutningsgrunnlag, og tilgjengelighet. Det vil også bli gjennomført et arbeid i å innhente tilbakemeldinger fra relevante interessenter, hvor disse vil utgjøre en kunnskaps-base for hvordan en inkluderende overgang kan bidra til å styrke planleggingsprosessene tilknyttet både bærekraft og tilgjengelighet. Gjennom tett samarbeid med beslutningstakerne og mobilitetstilbydere, vil prosjektet evaluere effektene av ulike scenarier for økt KTb. Som en del av denne prosessen vil det bli sett på forskjellige kombinasjoner av løsninger, heriblant tradisjonell KT og nye løsninger. Som grunnlag for analysene vil prosjektet studere Tallinn, Flemish byer, Stockholm og Oslo. Prosjektet vil benytte en kombinasjon av kvalitative og kvantitative metoder som knytter sammen geografi, reiseadferd, preferanser og arealplaner. Gjennom å knytte sammen disse forholdene vil prosjektet bidra gjennom å identifisere hvilke tiltak som vil muliggjøre en mest mulig inkluderende overgang. Prosjektet vil også adressere prosessen med å ta i bruk KT-tiltakene inn i by-nettverket. Samlet sett vil prosjektet ta for seg det følgende: -KTb og erfaringer, -Effektiviteten av tiltak fra et strategisk perspektiv, -Mulige effekter på tvers av forskjellige grupper gitt innbyggernes behov, holdninger og politiske prosesser.

Public transport (PT) is an essential urban infrastructure. Attempts to accelerate PT uptake are based on accruing environmental benefits and enhancing economic viability. It remains unclear how socially just these attempts and their outcomes are in terms of who benefits (distribution), whose needs are considered (recognition), who decides and how (participation). The close relationship between the built environment and uptake of PT is poorly understood. The proposed research will advance capacity building and inclusive transitions on the urban scale through a dual perspective on PT and built environment. It will examine inequalities in terms of needs, capabilities, decision-making and accessibility. It will also analyse how and to what extent PT and built environment policies take distribution, participation and recognition dimensions into account. It will co-produce understandings on how urban planning goals regarding resilience can be strengthened through inclusive processes. In close collaboration with policy-makers and service providers, the project will consider micromobility, fare structures, flexible on-demand PT and transit-oriented development (TOD) in the urban regions of Tallinn (Estonia), the Flemish cities (Belgium), Stockholm (Sweden) and Oslo (Norway). The project aims to bring about a shift in how mobility policies and services are developed, implemented and delivered so that urban built environments and PT become integrated and inclusive.

Budsjettformål:

JPIURBAN-Urban Europe

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet