Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Frampeik 2022 – Forskerlinjestudentenes største konferanse

Tildelt: kr 0,11 mill.

Frampeik er en årlig forskningskonferanse arrangert av frivillige medisinstudenter fra forskerlinjene tilknyttet Universitetene i Trondheim, Oslo, Tromsø og Bergen. Ansvaret for konferansen rullerer mellom studiestedene, og i år ønsker forskerlinjestudenter fra Oslo å invitere til Frampeik 2022 – Forskerlinjestudentenes største konferanse. Konferansen har som mål å skape engasjement rundt forskning og forskningsformidling, og å tilby en øvingsarena for konferansedeltagere. I år ønsker vi å være tverrfaglige, her er målet å inkludere flest mulig forskerlinjestudenter på tvers av de vitenskapelige fakulteter f.eks. tannlegestudenter og medisinstudenter fra hele landet, psykologistudenter (UiT), ingengiørstudenter (NTNU), jusstudenter (UiB), informatikkstudenter (UiO) og helsevitenskapstudenter (OsloMet) og veterinærstudenter (NMBU). At konferansen har to formål gjenspeiles i et todelt program. Vi arrangerer åpne foredrag, men lar noen sesjoner være forbeholdt deltakere. Studentenes egne foredrag og poster-presentasjoner inngår i deltaker-programmet. Vi ønsker å få inn erfarne og faglig dyktige foredragsholdere som kan lede sesjonene, sikre et høyt faglig nivå og bidra til gode diskusjoner blant studentene. For deltakere er det også sosiale arrangement, finansiert gjennom deltakeravgiften. I det åpne programmet arrangerer vi foredrag som annonseres for alle studenter og interesserte ved blant annet fakultetene og Oslo Universitetssykehus. Vi vil invitere foredragsholdere med høy formidlingsevne og ekspertise innenfor sine felt. Med temaet "Rettferdig forskning" vil vi løfte frem problemstillinger knyttet til etikk, fordeling og prioriteringer i forbindelse med forskning. Mange av disse utfordringene er det vanskelig å finne entydige svar på. Derfor er det viktig å holde diskusjonen rundt dem aktiv. Vi ønsker å bidra til at deltakerne også i etterkant av konferansen tar med seg kritiske perspektiver knyttet til prioriteringer i dagens forskning.

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering