Tilbake til søkeresultatene

EUROSTARS-EUROSTARS

E!132 - A novel ultrabroad-spectrum ß-lactamase inhibitor (BLI) to secure the efficacy of antibiotics against Gram-negative pathogens

Alternativ tittel: E!132 - En ny ultra bredspektret ß-laktamase hemmer (BLI) som skal sikre effekten av antibiotika mot gram-negative bakterier

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektnummer:

336720

Prosjektperiode:

2022 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

SECURE prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom fire partnere i Norge, Sverige og Danmark, ledet av Adjutec. På grunn av overforbruk av antibiotika, klarer sykdomsfremkallende bakterier nå i økende grad å beskytte seg mot antibiotika. Antibiotika er livsviktige medisiner i behandling av infeksjoner, men også som forebyggende behandling ved feks operasjoner og i kreftbehandling. Det er derfor et stort behov for nye antibiotika eller produkter som sikrer effekten av eksisterende antibiotika. I dette prosjektet skal vi utvikle en legemiddel substans (APC247) som skal beskytte antibiotika mot å bli ødelagt av resistens enzymer produsert av svært sykdomsfremkallende bakteriene. Først skal vi teste APC247 sammen med et kjent antibiotikum mot en rekke resistente bakterier. Forsøkene skal utføres i bakterieskåler og dyremodeller ved Statens Serum Institut i København. Deretter skal APC247 testes alene i dyremodeller for å finne en trygg dose vi kan gå videre med i frivillige forsøkspersoner. Disse forsøkene vil trolig bli gjort i Italia. Prosjektet avsluttes med å teste APC247 i frivillige forsøkspersoner som skal gi oss viktige data om hvilken dose som er trygg å bruke videre i kliniske forsøk. Dette blir gjort av Clinical Trial Consultants som har en spesial klinikk for slike forsøk i Uppsala. For å gjøre disse forsøkene må vi produsere APC247 med riktig kvalitet. Dette skal skje hos Kappa Solutions i Oslo. Vi har allerede testet APC247 mot et fåtall resistente gram-negative bakteriestammer med lovende resultater. Men det er mye vi ikke vet om hvordan APC247 virker. Dette skal Adjutec undersøke i samarbeid med bla Farmasøytisk Institutt ved universitetet i Oslo. Her skal vi undersøke hvordan APC247 hemmer bakterienes resistens enzymer. I tillegg blir det viktig å undersøke om APC247 sammen med antibiotika påvirker bakteriene slik at de kan utvikle nye resistens mekanismer. Prosjektet starter i mai 2022 og skal være avsluttet i slutten av 2024.

Bakterier beskytter seg mot antibiotika bla ved å produserer enzymer. Slike enzymer kan gjøre bakterier resistente overfor alle kjente antibiotika. APC247 er en legemiddelkandidat som inaktiverer resistens enzymer, og skal gis sammen med antibiotika for å opprettholde effekten. I dette prosjektet skal vi optimalisere produksjon, teste effekt og bivirkninger av APC247+antibiotika på resistente bakterier i forskjellige bakteriemodeller og til slutt teste dette i forsøkspersoner. Vi skal først utvikle en god syntesevei for APC247, slik at vi kan levere stoffet i riktig kvalitet og mengde til testing mot resistente bakteriestammer. APC247 er et lite molekyl, men har en krevende syntesevei. APC247 alene og sammen med antibiotika vil bli testet i forskjellige doser og i forskjellige kombinasjoner mot mange resistente bakteriestammer for å se hva slags effekt vi kan forvente av APC247 i dyremodeller. De mest bakteriene som responderer best på behandlingen vil testes videre i infeksjonsmodeller i mus. APC247 skal bare ha effekt på bakterier, ikke i humane celler. Etter å ha definert hvilke resistente bakterier som responderer best kan vi beregne en riktig dose for undersøkelse av bivirkninger i rotte og hund. I tillegg vil det gjøres forskjellige undersøkelser av effekter på dyre- og menneskeceller. Til slutt vil vi ha funnet en akseptable mengder med APC247 og antibiotika som vil definere dosevalget for den første fase 1a undersøkelsen i frivillige forsøkspersoner. I denne studien vil APC247 administreres alene for å undersøke hvordan substansen tas opp, distribueres og skilles ut av kroppen. Undersøkelsen gi svar på hvor høy dose som kan gis før det oppstår uønskede bivirkninger. Disse resultatene vil være utgangspunkt for videre kliniske undersøkelser i forlengelsen av dette prosjektet, for å undersøke bivirkninger og effekt av denne behandlingen. Målet er å få godkjent APC247 kombinert med antibiotika som et nytt legemiddel.

Budsjettformål:

EUROSTARS-EUROSTARS