Tilbake til søkeresultatene

GLOBALBÆREKRAFT-Forskning for global bærekraft

Reisestøtte for bedrifter til OTC Houston 2022

Tildelt: kr 99 999

OTC Houston er en viktig møteplass for den globale energibransjen. Vi ønsker at flere av våre medlemmer skal utvide nettverket sitt. Reisestøtte er for mange SMB'er avgjørende om de kan reise eller ikke. Vi ønsker å tilby 10 bedrifter kr 10.000 hver i reisestøtte.

Budsjettformål:

GLOBALBÆREKRAFT-Forskning for global bærekraft