Tilbake til søkeresultatene

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Den menneskelige faktor i digital sikkerhet.

Alternativ tittel: The human factor in connection to cyber security.

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

336752

Prosjektperiode:

2022 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Prosjektet er en studie av den menneskelige faktoren i digital sikkerhet. Prosjektets hovedmål er å styrke og videreutvikle grunnlaget i personellsikkerhetstjenesten slik at personellsikkerhetstjenesten blir mer vitenskapelig orientert, mer effektiv i forebygging av innsidevirksomhet, og kan bringes nærmere dagens digitaliserte samfunn. Sikkerhetsloven med forskrifter beskriver og regulerer flere fagområder innen forebyggende sikkerhet, der hensikten er å motvirke tilsiktede handlinger som direkte eller indirekte kan skade nasjonale sikkerhetsinteresser. Et av fagområdene som reguleres i sikkerhetsloven er personellsikkerhet. Personellsikkerhet handler om den menneskelige faktoren i forebyggende sikkerhetsarbeid. Begrepet assosieres ofte med sikkerhetsklareringer, som er et sikkerhetstiltak som regulerer hvem som gis tilgang til gradert informasjon. Gjennom blant annet sikkerhetsklareringen skal personellsikkerhetstjenesten forebygge og motvirke innsidevirksomhet fra et bredt spekter av trusselaktører. En oppdatert og kunnskapsrettet personellsikkerhetstjeneste er dermed avgjørende i arbeidet med å ivareta skjermingsverdige verdier og nasjonale sikkerhetsinteresser. Prosjektet er innen psykologisk disiplin gjennom studie av den menneskelige faktoren i digital sikkerhet. Prosjektet vil likevel måtte inkludere både juridiske, organisatoriske og teknologiske aspekter. Prosjektet er et samarbeid mellom Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Universitetet i Bergen og Politihøgskolen.

Sikkerhetsloven med forskrifter beskriver og regulerer flere fagområder innen forebyggende sikkerhet, der hensikten er å motvirke tilsiktede handlinger som direkte eller indirekte kan skade nasjonale sikkerhetsinteresser. Nasjonal sikkerhetsmyndiget (NSM) har fortolkningsansvar og instruksjonsmyndighet for sikkerhetsloven. Videre er NSM nasjonalt fagmiljø for digital sikkerhet, og fagmyndighet for personellsikkerhet innen rammene av sikkerhetsloven. Det innebærer blant annet veiledning og rådgivning av virksomheter underlagt lovverket. Et av fagområdene som reguleres i sikkerhetsloven er personellsikkerhet. Personellsikkerhet handler om den menneskelige faktoren i forebyggende sikkerhetsarbeid. Begrepet assosieres ofte med sikkerhetsklareringer, som er et sikkerhetstiltak som regulerer hvem som gis tilgang til gradert informasjon. Gjennom blant annet sikkerhetsklareringen skal personellsikkerhetstjenesten forebygge og motvirke innsidevirksomhet fra et bredt spekter av trusselaktører. En oppdatert og kunnskapsrettet personellsikkerhetstjeneste er dermed avgjørende i arbeidet med å ivareta skjermingsverdige verdier og nasjonale sikkerhetsinteresser. Til tross for sin relevans for samfunnssikkerheten har imidlertid ikke dagens personellsikkerhetstjeneste en akademisk forankring som svarer til forventningene fra dagens samfunn. Prosjektet skal gjennom definerte mål og delmål utvikle et akademsisk grunnlag for videre utøvelse og utvikling av faget. Prosjektet kan ansees som nybrottsarbeid, hvilket innebærer en risiko for uforutsette FoU-utfordringer. Prosjektet er innen psykologisk disiplin gjennom studie av den menneskelige faktoren i digital sikkerhet. Prosjektet vil likelvel måtte inkludere både juridsike, organisastoriske og teknologiske aspekter. Prosjektet skal utføres i samarbeid med Universitetet i Bergen ved institutt for operativ psykologi, og Politihøgskolen ved forskningsavdelingen.

Budsjettformål:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Finansieringskilder