Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Neurodiab 2022

Tildelt: kr 0,30 mill.

Neurodiab er ansett å være det største og viktigste internasjonale årlige møtet innenfor fagfeltet diabetes nevropati. Diabetes nevropati er en av de vanligste komplikasjoner til diabetes mellitus og har blant annet konsekvenser i form av økt sykdom og dødelighet av hjerte- karsykdom, økt forekomst av amputasjoner, redusert livskvalitet og uførhet. Konferansen inneholder presentasjoner om ny, verdensledende forskning, oppdatert kunnskap og fremragende foredrag og symposia fra ledende foredragsholdere. Samtidig er det en møteplass for både erfarne og unge forskere i fagfeltet og et unikt sted for å utvikle samarbeid, på tvers av landegrenser. Fagfeltet er bredt og spenner over basal medisinsk- og klinisk forskning, forebygging, diagnostikk og behandling. Både innenfor diagnostikk og behandling inkluderer nyere forskning flere teknologiske nyvinninger. Oppdatert kunnskap vil i hovedsak komme til gode for mer kunnskapsbasert diagnostikk og behandling og økt kompetanse blant kolleger som ser pasienter i det daglige. Med økende forekomst av diabetes mellitus over hele verden vil selv små forbedringer i kunnskap om diagnostikk og behandling kunne få positiv innvirkning for mange pasienter. Det oppleves som en stor ære for oss i arrangementskomiteen å få arrangere denne konferansen for første gang i Norge. Programmet går over 3 dager, mellom 16. og 18. september 2022, i Bergen. Tentativt program som eget vedlegg.

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet