Tilbake til søkeresultatene

EUROSTARS-EUROSTARS

Activating immUne Response with Oncolytic RAs KOP complex: Preclinical Proof-of-Concept

Alternativ tittel: Aktivering av immunrespons i RAS-mutert kreft med KOP: Preklinisk konseptutprøving

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

336850

Prosjektperiode:

2022 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Samarbeidsland:

Utviklingen av immunterapi har revolusjonert kreftbehandling, men det er fremdeles et betydelig antall pasienter som opplever tilbakefall og sykdomsprogresjon. Mutasjoner i RAS-gener er blant de hyppigste mutasjonene i en rekke krefttyper, og mutert RAS er assosiert med dårligere prognose og økt dødelighet. Å kunne tilby terapeutiske strategier for målrettet behandling av RAS-mutert kreft vil derfor kunne være av stor betydning for pasienter på tvers av flere ulike kreftdiagnoser. Det finnes derimot få spesifikke og tilgjengelige behandlingsalternativer for denne pasientgruppen i dag, og det er derfor et sterkt behov for utvikling av legemidler mot RAS-mutert kreft. Targovax vil derfor i samarbeid med Valo Therapeutics utvikle en ny og banebrytende immunterapi for behandling av denne type type kreft, hvor onkolytisk virus kombineres med en RAS-vaksine for å stimulere økt immunrespons. Kombinasjonen av onkolytisk virus med RAS-vaksine vil i dette prosjektet testes i prekliniske modeller, og vil på sikt potensielt kunne bidra til forbedrede behandlingsalternativer for pasienter med RAS-mutert kreft.

KRAS mutations are associated with chemotherapy resistance and shorter survival times in cancer patients. Long considered undruggable, oncogenic KRAS is known for fast upregulation of resistance pathways after chemical inhibition, which makes any response to treatment short lived and with rapid relapse. The purpose of the present project is to develop and test KOP (KRAS-ONCOS-102-PeptiCRAd), a novel immunotherapy for RAS-mutant cancers. For this we combine KRAS-targeting neoantigen peptides with a genetically modified oncolytic adenovirus (ONCOS-102) via the electrostatic-based PeptiCRAd technology. The KOP complex will elicit an enhanced T cell driven immune response to destroy the targeted tumour, creating a lasting and effective immunity to mutant KRAS+ solid tumours. We will deliver the pre-clinical proof of concept (PoC) for this technology and develop technical solution and formulation for clinic ready KOP targeted to RAS-mutant cancers.

Budsjettformål:

EUROSTARS-EUROSTARS