Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Materialkombinasjoner og nedbrytning - en utfordring innen konservering av musikkinstrumenter

Alternativ tittel: Material Combinations and Degradation – a Challenge to the Conservation of Musical Instruments

Tildelt: kr 1,9 mill.

Materialkombinasjoner og nedbrytning – en utfordring innen konservering av musikkinstrumenter Det overordnede målet med dette prosjektet er å frembringe kunnskap om nedbrytning og konservering av musikkinstrumenter i museumssamlinger. Materialsammensetningen og nedbrytingsmekanismer i mikromiljøer vil bli undersøkt, og det skal utvikles strategier for konservering, for å forebygge uopprettelig tap av kulturarv. Fokus vil være på langtidsmagasinerte historiske musikkinstrumenter laget mellom 1800–1950. På en rekke instrumenter er det observert en tilbakevendende utvikling av kontaktkorrosjon, selv under kontrollerte lagringsforhold. Metallstrenger både på tasteinstrumenter og strengeinstrumenter påvirkes. Metallstrenger i direkte kontakt med organiske materialer som filt, lær eller plast, har en tendens til å korrodere og ryke. Ved ugunstige materialkombinasjoner kan kontakten mellom materialene lede til kraftig fremskyndelse av uønsket nedbrytning. Analyser på atom- og nanoskala vil kunne bidra til å kaste mer lys over prosessene som foregår ved nedbryting. Dokumentasjon av korrosjonsfenomenet har blitt utført gjennom observasjon av musikkinstrumenter fra samlingene ved Ringve Musikkmuseum i Trondheim. Dette arbeidet vil bli videreført ved flere musikkinstrumentsamlinger internasjonalt. Å skape en helhetlig oversikt over forekomsten av korrosjonsfenomenet vil kunne svare på spørsmålene om hvilke materialkombinasjoner hos musikkinstrumenter som blir mest påvirket, og hvor ofte disse forekommer. Disse materialene vil stå i søkelyset for en videre utvikling av metoder for konservering. Prosjektet er et samarbeid mellom Institutt for materialteknologi ved Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Ringve Musikkmuseum / Rockheim – Norges Nasjonalmuseum for populærmusikk, Museene i Sør-Trøndelag (MiST). Museet skal være en plattform for formidling av prosjektets resultater til et allment publikum.

Prosjektet fokuserer på å forsinke nedbrytningsprosesser av kunst- og kulturarv i museumssamlinger. Museenes samfunnsoppdrag er å forvalte, forske og formidle samlingene i et langtidsperspektiv. For å møte dette oppdraget skal samlingene bevares og konservering være basert på ny forskning. Nedbryting av gjenstandsdeler og materialer i historiske musikkinstrumenter er det primære studieobjektet. Musikkinstrumenter består av et mangfold av kombinasjoner av uerstattelige materialer med spesialisert form, produksjonsteknikk og spesifikke materialegenskaper for å skape lyd. Dette gjelder både strenge-, blåse-, taste- og membraninstrumenter, men også elektroniske instrumenter. Ved ugunstige materialkombinasjoner kan kontakten mellom materialene lede til kraftig fremskyndelse av uønskede nedbrytende reaksjoner. Det skal fokuseres på nedbrytning av metall, spesielt på korrosjon av jern i strenge- og tasteinstrumenter, som er i kontakt med organisk materiale som tekstil, skinn, tre eller plast. Hovedsakelig vil instrumenter med datering fra 1800 til 1950 bli undersøkt. For å finne de mest utsatte materialkombinasjonene og instrumenttypene skal skadefenomenet i ulike museumssamlinger dokumenteres. Materialanalyser på elementnivå og eksperimentelle forsøk skal bidra til å forstå hvilke reaksjoner som oppstår mellom materialene og det omgivende mikromiljøet. På grunnlag av disse skal det utvikles egnede konserveringsmetoder. Korrosjonsvern utviklet i industriell sammenheng undersøkes for sin anvendelighet på museale musikkinstrumenter. Forskningsprosjektet omhandler et tverrfaglig tema. Det er hovedsakelig tilknyttet fagene materialteknologi og konserveringsvitenskap, men har også tilknytning til kulturhistorie og organologi. Resultatene kan ha stor overføringsverdi på andre typer museumsobjekter som inneholder de nevnte materialkombinasjonene, og er derfor relevant for konservering av kunsthåndverk, malerier eller funksjonelle objekter.

Budsjettformål:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune