Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Construction and installation of large floating bridges

Alternativ tittel: Bygging og installasjon av store flytebroer

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektnummer:

336866

Prosjektperiode:

2022 - 2025

Geografi:

Statens vegvesen har som mål å bygge kunnskap og kompetanse innen bygging av svært store flytende konstruksjoner under utfordrende miljøforhold på vestkysten av Norge. Dette prosjektet er rettet mot å forstå og dokumentere hvordan en stor flytende struktur kan bygges trygt og kostnadseffektivt ved bruk av flere offshore konstruksjonsfartøyer. Dette prosjektet planlegger detaljert undersøkelse av fabrikasjon, transport og installasjon av store flytebroer som involverer marine eiendeler, slik at operasjonene kan utføres på en sikker, rettidig og kostnadseffektiv måte. Den direkte effekten av dette prosjektet er å bygge opp intern kompetanse i selskapet for å utføre store marine operasjoner og bidra til å danne retningslinjer og prosedyrer for disse operasjonene. Denne studien vil ha indirekte innvirkning på klimamål satt av Samferdselsdepartementet og samfunnet generelt ved å gjøre marine operasjoner under installasjon av infrastruktur tryggere, billigere og tidsriktig.

The Norwegian Public Roads Administration aims to build knowledge and competence in construction of very large floating structures in challenging environmental conditions on the west coast of Norway. In pursuit of this goal, it is important to understand and document how a large floating structure can be safely and cost-effectively erected. Currently standards such as DNV RP C205, RP-N103, API RP 2MOP etc. are the most used guideline for modelling, analysis and prediction of environmental conditions as well guidance for calculating environmental loads acting on structures. The use case for this standard has been point structures and is seldom used for very large bridges. Installation of nonstandard structures involve several challenges including but not limited to, complicated operations, hydrodynamic and structural interactions, loading and uncertain environmental conditions. The available standards might not include methodologies to cover these challenges. It is therefore important to study installation methodology of the planned bridge in detail and identify and mitigate issues that might arise. This project plans on detailed investigation of fabrication, transport and installation of large floating bridges involving marine assets such that the operations can be done in a safe, timely and cost effective way. The project aims to develop safe methodologies for installation of such structures.

Budsjettformål:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune