Tilbake til søkeresultatene

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Å gjøre samisk innhold i Den kulturelle skolesekken

Alternativ tittel: Enacting Sami Content in The Cultural Schoolbag

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektnummer:

336872

Prosjektperiode:

2022 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

I dette doktorgradsprosjektet skal jeg undersøke samisk innhold i Den kulturelle skolesekken (DKS). Jeg skal undersøke hvordan samiske produksjoner formes, vises og virker, fra perspektivene til både utøvere og mottakere. Kunst- og kulturproduksjoner sees i dette prosjektet som gjøringer/enactments av samisk innhold i DKS. DKS har etablerte rammer for produksjon og formidling, så jeg skal undersøke hvilke utslag det får for samisk innhold, innenfor de rammene DKS gir. Rammer i denne konteksten vil være økonomi til å produsere innhold til en produksjon, ressurser i form av antall utøvere på turné, og tidsrammer innenfor en skolekontekst. Videre skal jeg undersøke samiske utøveres forståelser av egen praksis, DKS og møtene som oppstår gjennom DKS-arrangementer. En del av dette vil være å undersøke hva som er grunnene til at samiske utøvere velger å vise kunsten sin i DKS, hva slags utvalg de gjør, hvordan de velger å vise den og med hvem. Jeg skal utforske samiske kunst- og kulturuttrykk sett fra skolens ståsted. DKS er del av en bredere utdanningssammenheng om samiske temaer. Skoleadministrasjonen, lærere og elever er mottagere av DKS-tilbudene som kommer til skolen, og kan velge å sette dem inn i egen skolehverdag og egne planer. Dette er et valg skolene har, men samtidig har forventningene fra Utdanningsdirektoratet om samisk innhold i skolen økt spesielt fra 2020. Dermed er det ventelig at mottagerne ser DKS-tilbudene som et bidrag til å svare ut kriterier fra Staten. Mitt prosjekt er del av en sammenheng som handler om hvorvidt både utøvere og elever i norsk skole i dag opplever DKS-tilbudet relevant og representativt. Dette omfatter også spørsmålet om hvordan tilbudet kan samvirke med skolereformen Kunnskapsløftet 2020 (LK20) på et overordnet plan. Mer spesifikt handler mitt prosjekt om samisk innhold i dette feltet, og hvordan en mangfoldig samisk kunst og kultur oppleves som relevant og representativ for partene. Jeg skal følge én til to produksjoner med ulike uttrykk på turné i DKS, i tre forskjellige landsdeler.

I dette doktorgradsprosjektet skal jeg undersøke samisk innhold i Den kulturelle skolesekken (DKS). Jeg skal undersøke hvordan samiske produksjoner formes, vises og virker, fra perspektivene til både utøvere og mottakere. Kunst- og kulturproduksjoner sees i dette prosjektet som gjøringer/enactments av samisk innhold i DKS. DKS har etablerte rammer for produksjon og formidling, så jeg skal undersøke hvilke utslag det får for samisk innhold, innenfor de rammene DKS gir. Rammer i denne konteksten vil være økonomi til å produsere innhold til en produksjon, ressurser i form av antall utøvere på turné, og tidsrammer innenfor en skolekontekst. Videre skal jeg undersøke samiske utøveres forståelser av egen praksis, DKS og møtene som oppstår gjennom DKS-arrangementer. En del av dette vil være å undersøke hva som er grunnene til at samiske utøvere velger å vise kunsten sin i DKS, hva slags utvalg de gjør, hvordan de velger å vise den og med hvem. Jeg skal utforske samiske kunst- og kulturuttrykk sett fra skolens ståsted. DKS er del av en bredere utdanningssammenheng om samiske temaer. Skoleadministrasjonen, lærere og elever er mottagere av DKS-tilbudene som kommer til skolen, og kan velge å sette dem inn i egen skolehverdag og egne planer. Dette er et valg skolene har, men samtidig har forventningene fra Utdanningsdirektoratet om samisk innhold i skolen økt spesielt fra 2020. Dermed er det ventelig at mottagerne ser DKS-tilbudene som et bidrag til å svare ut kriterier fra Staten. Mitt prosjekt er del av en sammenheng som handler om hvorvidt både utøvere og elever i norsk skole i dag opplever DKS-tilbudet relevant og representativt. Dette omfatter også spørsmålet om hvordan tilbudet kan samvirke med skolereformen Kunnskapsløftet 2020 (LK20) på et overordnet plan. Mer spesifikt handler mitt prosjekt om samisk innhold i dette feltet, og hvordan en mangfoldig samisk kunst og kultur oppleves som relevant og representativ for partene. Jeg skal følge én til to produksjoner med ulike uttrykk på turné i DKS, i tre forskjellige landsdeler.

Budsjettformål:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Finansieringskilder