Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Inconsistencies in grading, is co-grading the answer?

Alternativ tittel: Samsensur og vurderingskvalitet

Tildelt: kr 0

Å sikre høy kvalitet i karaktersettingen er en viktig del av høyere utdanning. For å sikre høy grad av tillit til systemet må studenter, beslutningstakere og fremtidige arbeidsgivere være trygge på at karakterene i tilstrekkelig grad reflekterer studentenes kvalifikasjoner og kompetansenivå. Variasjon i karaktersetting er imidlertid godt etablert i internasjonal så vel som norsk litteratur. For øyeblikket står det norske høyere utdanningssystemet ved et veiskille når det gjelder hvordan man skal håndtere variasjonen i karaktersettingen. I et forslag til revisjon av «Lov om universiteter og høyskoler» ble det nylig foreslått å utvide bruken av to sensorer i vurderingen av eksamener. Økt bruk av sensorer har som hensikt å kalibrere sensorer mellom institusjoner og sikre at studentenes juridiske rettigheter bevares. Forslaget ble møtt med motstand, først og fremst av institusjonene selv, da det ville kreve betydelige økonomiske og menneskelige ressurser, som heller kunne vært brukt til å forbedre utdanningstilbudet. På grunn av motstanden har forslaget blitt utsatt og det er uklart når eller om det vil bli iverksatt. Utfordringen med variasjon i karaktersettingen er ikke løst og diskusjonen om eksterne sensorer vil trolig dukke opp i fremtiden. Mange spørsmål om samsensur med eksterne sensorer gjenstår. Hvordan vil økt bruk av eksterne sensorer påvirke kvaliteten i karaktersettingen? Kan det sosiale samspillet i samsensuren føre til nye utfordringer for vurderingskvaliteten? Feltet trenger mer forskning, spesielt i norsk sammenheng. Det er få studier og de som eksisterer baserer seg ofte på små utvalgsstørrelser. Denne avhandlingen skal utforske noen aspekter ved disse spørsmålene i mer detalj.

Budsjettformål:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune