Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Tidligsingaler i prosjekter

Alternativ tittel: Early warning- and opportunity signs in projects

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektnummer:

336895

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2022 - 2026

Organisasjon:

Geografi:

Har du noen gang ønsket å kunne spå? Det å kunne se inn i fremtiden er trolig den beste egenskapen en prosjektleder kan ha. Et hvert prosjekt hadde vært en lek om man kunne forutsi enhver situasjon, dog kanskje litt kjedelig. Et prosjekt er i stadig forandring, en avgjørelse kan den ene dagen være rett og fornuftig, men kan være like feil den neste. Vi kan konkludere med at det er umulig å spå, men hva om jeg gjennom kunnskap og forskning kunne gi deg et alternativ? Noen ser inn i krystallkula, andre har en mer vitenskapelig tilnærming i et prosjekt. Uansett metoden så prøver prosjektledere å gjøre en vurdering på hva fremtiden bringer. Det finnes flere anerkjente vitenskapelige måter for å se fremover og vurdere prosjektrisiko og -status. Eksempler på slike metoder er: scenariotekning, stresstester, trend analyse eller horisontal vurdering med mer. En annen metode er å se på tidlig faresignaler «Early Warning Signals» (EWS). Gjennom å studere prosjekter i planleggings-, prosjekterings- og gjennomføringsfasen ønsker jeg å finne ut om det finnes generiske tidligsignaler for muligheter (Early Signs of Opportunity) og trusler (Early Warning Signals), samt å systematisere disse i et verktøy. Hvordan håndterer man de i praksis og hvilken effekt eller nytte fikk prosjektet ved å håndtere disse signalene? Målene for denne forskningen er som følger: Delmål 1: Identifisere tidligsignaler i planleggings-, detaljerings- og gjennomføringsfasen av prosjekter. Delmål 2: Utvikle en enkel metodikk for å verifisere at rett prosjekt gjennomføres. Delmål 3: Verifisere tidligsignaler gjennom studie av flere prosjekter og deres faser. Delmål 4: Identifisere GAP mellom etablert praksis i olje og gass næringen og BAE næringen. Delmål 5: Utvikle et verktøy for prosjekter for å identifisere tidligsignaler i prosjekters forskjellige faser.

Har du noen gang ønsket å kunne spå? Det å kunne se inn i fremtiden er trolig den beste egenskapen en prosjektleder kan ha. Et hvert prosjekt hadde vært en lek om man kunne forutsi enhver situasjon, dog kanskje litt kjedelig. Et prosjekt er i stadig forandring, en avgjørelse kan den ene dagen være rett og fornuftig, men kan være like feil den neste. Vi kan konkludere med at det er umulig å spå, men hva om jeg gjennom kunnskap og forskning kunne gi deg et alternativ? Noen ser inn i krystallkula, andre har en mer vitenskapelig tilnærming i et prosjekt. Uansett metoden så prøver prosjektledere å gjøre en vurdering på hva fremtiden bringer. Det finnes flere anerkjente vitenskapelige måter for å se fremover og vurdere prosjektrisiko og -status. Eksempler på slike metoder er: scenariotekning, stresstester, trend analyse eller horisontal vurdering med mer. En annen metode er å se på tidlig faresignaler «Early Warning Signals» (EWS). Gjennom å studere prosjekter i planleggings-, prosjekterings- og gjennomføringsfasen ønsker jeg å finne ut om det finnes generiske tidligsignaler for muligheter og trusler, samt å systematisere disse i et verktøy. Hvordan håndterer man de i praksis og hvilken effekt eller nytte fikk prosjektet ved å håndtere disse signalene? Et annet viktig element er en endring i fokus mot mer bærekraftig utbygging. Et viktig grep kan være å rehabilitere og oppgradere i stedet for å rive og bygge nytt. Et bærekraftig prosjekt vil dermed innebære at rett bygg til rett bruk bygges (rett prosjekt), samtidig som bygget har en fleksibilitet for fremtidige bruksendringer.

Budsjettformål:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune