Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Lumiblast™

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

336902

Prosjektperiode:

2022 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Glioblastom er den vanligste og mest aggressive kreftformen som angriper nervesystemet. Median overlevelse er 13.9 måneder fra sykdommen blir oppdaget. Den vanligste behandlingen er en kombinasjon av kirurgi, stråling og cellegift. Denne behandlingen har ikke vært endret på tiår, og effekten begrenser seg til noen få måneder forlenget levetid. Vi forsøker nå å utvikle en ny form for behandling, kalt Lumiblast™, som målrettet dreper kreftceller ved hjelp av lys, uten at man behøver en separat lyskilde. Dette er en fremgangsmåte som kan vise seg nyttig både for glioblastom og andre typer kreftsvulster. I dette prosjektet har vi, gjennom intervjuer med kliniske eksperter, fått bekreftet at Lumiblast™ vil være et attraktivt tilskudd til behandlingen av glioblastom. Vi har også sikret patentrettigheter for et andre legemiddelmolekyl, og vil nå fortsette med utviklingen av våre to legemiddelkandidater i retning av klinisk utprøving.

Prosjektet har latt oss styre fokus fra forskning og utvikling, og over mot kommersialisering. Vi bygger på lovende forskningsdata, men det er nødvendig å forberede et regulatorisk løp, sannsynligvis støttet med kommersielle midler, for at et produkt skal kunne nå markedet. Derfor har det vært svært viktig å samordne de ulike forskningsaktørene og bygge en samlende strategi for videre utvikling. Nå som vi er omforent om videre plan, kan vi målrettet bruke ressursene våre på å styrke prosjektet som investeringsobjekt og, etter hvert, oppstartsselskap. Lumiblast™ er en helt ny behandlingsform, men den passer veldig godt inn i eksisterende behandlingsløp, noe vi fikk bekreftet gjennom vår KOL-analyse. Det skal dermed ikke være nødvendig å endre klinisk praksis i altfor stor grad. Dersom vår behandling viser seg å være bedre enn den eksisterende behandlingsnormen, vil det få stor betydning for overlevelse og bivirkningsproblematikk hos pasienter med mange ulike, solide kreftformer (svulster). Dette prosjektet bygger på et internasjonalt samarbeid med partnere i Norge, Hellas og Spania. Vi har gjennom prosjektet blitt bedre kjent med forsknings- og kommersialiseringsmiljøet ved NKUA-universitetet i Hellas, og vi har sammen sendt inn to ulike patentsøknader. Dette brede, europeiske samarbeidet gir grunnlag for å oppnå svært kompetitive kommersialiseringsmidler fra EU.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020