Tilbake til søkeresultatene

EUROSTARS-EUROSTARS

E!521 ICD

Alternativ tittel: E!521 ICD

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

336905

Prosjektperiode:

2022 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Fagområder:

Samarbeidsland:

Projektmål: Kutte CO2-utslipp på arbeidsplassen ved å ta tørking av betong inn i det 21. århundre Hjelp entreprenøren med å eliminere risikoen for tørkeprosessen. Vi skal bygge en løsning som er i stand til bestemme nødvendig bruk av varmeovner og avfukter for tørking betongen til nødvendig fuktighet nivåer - dette vil gjøre det mulig for entreprenøren å være proaktiv i stedet for reaktiv. Dette vil gjøres ved å bruke sensordata, konkrete data, metadata inn i en AI.

We will develop a solution consisting of sensors and software that are capable of saving 25-30% of the current energy consumed for drying concrete on a job site. In the Nordics alone the potential is more than 212.000tons/Co2 per year. On top of this, we will help contractors to save time and money at the same time. During the project, we will identify the best process for concrete drying (theoretically) and combine it with the latest within data modeling. A software platform will be developed and multiple tests will be carried out during the project on several jobsites in Norway.

Budsjettformål:

EUROSTARS-EUROSTARS