Tilbake til søkeresultatene

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Nordic Soundscapes Research Network (NSRN)

Alternativ tittel: Nordisk Lydlandskap Nettverk

Tildelt: kr 0,56 mill.

Forestill deg at du går på din favorittsti gjennom skogen, men at i stedet for å høre fugler som synger og løv som rasler, hører du flydur, trafikk og mobiltelefoner. Hvordan opplever du disse endringene i naturen? Hvordan vil du føle deg? Lyd er en viktig del av hvordan vi setter pris på naturen, på våre lokalsamfunn og på våre hjem. Men lyder er også noe mer enn bare signaler vi mennesker responderer på. Ville dyr, fisker og insekter responderer på akustiske signaler i miljøet, og påvirker dyrs migrasjon eller forflytning, reproduksjon, hvordan de finner mat, hvordan de jakter og hviler. Tidligere forskning viser også at til og med planter responderer på lyder fra vann. The Nordic Soundscapes forskernettverk er et fellesskap av fagpersoner som er dedikerte til relevant økologisk og samfunnsvitenskapelig forskning. Forskernettverket jobber for å ivareta fordelene med naturlig stillhet og naturlige lyder som en del av menneskers velvære og naturens biomangfold, i et ellers raskt skiftende sosialt og naturlig miljø. Vårt nettverk er en voksende gruppe økologiske og samfunnsvitenskapelige forskere fra de Nordiske landene som jobber i et nyskapende og grensesprengende fagfelt relatert til lyder og et akustisk landskap som vil underbygge muligheten for å oppleve naturlig stillhet, og en sterkere tilknytning til naturen gjennom hørsel og lyd.

Sound is an important environmental signal that contributes to our sense of place and the way humans and other species live and thrive. This weaving of sounds and perception of sounds within place is called the soundscape. Natural soundscapes are where individuals are able to perceive sounds uninhibited from (human) noise and have been shown to be vital components of biodiversity and sense of place in outdoor life (friluftsliv). However, development and noise pollution in Nordic natural areas threaten their existence and consequently contribute to deteriorated ecosystem functioning and benefits derived from outdoor recreation. People feel less connected to nature when noise is present (Wyles et al. 2019). Less connection to nature, in turn, undermines sustainable and pro-environmental behavior (Ednie et al. 2020). In this UN Decade of Restoration (2021 – 2031) NSRN will support its members development of relevant and action oriented work to restore natural soundscapes and in so doing reinvigorate individuals’ connection to nature and importantly, stewardship. The Nordic Soundscapes Research Network (NSRN) will mobilize scholars to address an important area of research connected to conservation and sustainability. NSRN will stimulate cross-disciplinary research and resource management actions that support awareness and the preservation of natural sounds for sustainable environments and local economies. Our mission is to provide relevant research important changes to rural and urban natures in order to develop management tools to preserve biodiversity and myriad cultural relationships. We represent both emergent and established scholars in ecological monitoring, sustainable tourism, visitor management and applying natural sounds conservation in national parks internationally.

Budsjettformål:

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning