Tilbake til søkeresultatene

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

FIDAL

Tildelt: kr 70 000

Koordinere prosjektsøknaden på vegne av Telenor Research. Vi vil drive med å bygge konsortium, utvikle konsepter for eksperimetnall plattform, søknadsskriving, og kvalitetssikring, spesielt med hensyn til konsistens.

Budsjettformål:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa