Tilbake til søkeresultatene

EUROSTARS-EUROSTARS

E!219 EarlyCod - Early feeding of cod combining cryoplankton and microfeeds to improve fish performance and quality

Alternativ tittel: E!219 EarlyCod - Startfôring av torsk med CryoPlankton og mikrofôr for å forbedre fiskens ytelse og kvalitet

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

336923

Prosjektperiode:

2022 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Samarbeidsland:

Torsk er en lovende kandidat for akvakultur, da dette er en populær fisk med en av verdens høyeste globale konsum. Frem til nå har fersk torsk vært forbeholdt sesong for fiske, men akvakultur åpner for at man kan ha tilgjengelighet året rundt. Som for mange andre marine arter, er det problemer med startfôringsfasen, og juvenile stadier av torsk i akvakultur har utfordringer med generell lav kvalitet, dårlig vekst og overlevelse. Mye av dette er knyttet til suboptimal ernæring de første dager av fiskens liv. I EarlyCod prosjektet skal vi kombinere CryoPlankton fra Planktonic med mikrodietter fra Sparos. CryoPlankton er naturlig plankton som er kryopreservert og lagret på flytende nitrogen. Etter opptining starter organismene og leve, og man har et tilgjengelig levendefôr som er nødvendig for torskelarvene. Ernæringsmessig er CryoPlankton optimalt for torskelarvenes vekst og utvikling. I EarlyCod skal vi foruten det å finne en optimal protokoll for larvene, også øke fordøyelsen av levendefôret. Flere tiltak skal utprøves, og det er forventet at en eller flere av disse skal gi effekt på fordøyelsen. Alt annet levendefôr skal byttes ut med CryoPlankton fra Planktonic og mikrodietter fra Sparos, og dette skal resultere i fisk av bedre kvalitet samt at arbeidsmengden for oppdretter blir betydelig redusert. EarlyCod vil bidra til at vi kommer inn i et voksende marked, og flere klekkerier for torsk er under oppbygging. Både Planktonic og Sparos vil kunne generere betydelige inntekter fra fôrsalg som følge av denne aktiviteten. Forskningsinstituttet CIIMAR, Portugal, inngår som partner i prosjektet, og vil ha fokus på torskens immunsystem. Gadus group og Nord Universitet er underleverandører i prosjektet. Hos førstnevnte som er en torskeoppdretter, vil vi få testet startfôret i industriell skala, mens det blir gjort genetiske analyser på Nord universitetet for å studere generell kvalitet på fiskeyngel.

Tilgjengeligheten av torsk på markedet kommer i hovedsak fra kommersiell villfangst, og dette er stort sett sesongbasert. Markedet for torsk er betydelig, og det er stor interesse for torsk i akvakultur for en stabil tilgang på fersk fisk hele året. I Norge er det en økt interesse for oppdrett av torsk, og på kort tid har det dukket opp til sammen fire klekkerier, og to nye er under planlegging. Det er en del problemer knyttet til oppdrett av torsk, og mye av dette skyldes sub-optimal ernæring i tidlig fase. Lav veksthastighet, høy dødelighet, sykdommer og deformasjoner er noen av problemene. Gjennom Early-Cod prosjektet har vi som mål å løse en del av problemene som er knyttet til ernæring ved å utvikle nye levendefôrtyper sammen med formulert mikrofôr fra vår samarbeidspartner Sparos fra Portugal. Levendefôret fra Planktonic (CryoPlankton) skal få en forbedret fordøyelighet for torsk ved å gjøre følgende tiltak: a) dyrke CryoPlankton til stadium II i stedet for stadium I som har tykkere eksoskeleton b) fôre CryoPlankton med mikroalger for å øke produksjonen av autolytiske enzymer c) forsøke å isolere bakterier som degraderer chitin som i skallet på CryoPlankton d) samfôre CryoPlankton med lechitin som kan øke fordøyeligheten hos torskelarver. Det skal også utvikles metoder for å gjøre CryoPlankton mer tilgjengelig for torskelarver ved bruk av teknikker for å spre fôret i fiskekarene, samt å holde levendefôret lengst mulig tilgjengelig i øvre del av fiskekaret hvor fisken stort sett befinner seg. Etter en utprøvingsfase i småskala, skal en optimalisert fôringsprotokoll testes hos en kommersiell oppdretter av torsk. Produksjonen av torsk forventes å øke betydelig, og Planktonic forventer en markedsandel som vil tilsvare ca. NOK 25 millioner i dette markedet om 5 år.

Budsjettformål:

EUROSTARS-EUROSTARS